Upravljanje stresom


Izloženi ste većim zahtjevima koje trebate izvršiti u što kraćem roku? Osjećate da stalno donosite loše odluke? Ne biste rekli da ostvarujete svoj maksimum u ličnom i poslovnom okruženju? Vjerujete da je uzrok svemu kontinuirani stres? Naučite se efikasno nositi sa stresom!

Datum: 10. 06. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 119 + PDV KM

Vrijeme: od 10h do 16h

Cijena: 119 KM + PDV

Edukator: Aida Sujoldžić

Pošaljite prijavu

Prepoznavanje i prevencija stresa predstavlja osnovu svakog uspešnog čovjeka. 

Stresne situacije nisu uvijek same po sebi stresne - stresnim ih čini naša reakcija. Stoga je jako važno, pa i potrebno naučiti efikasno upravljati stresom. Upravljanje stresom omogućava nam emocionalnu i mentalnu stabilnost, i osjećaj povjerenja u sebe.

Upravljanje stresom znači, prvenstveno, svjesno praćenje i kontroliranje svoga ponašanja, i situacija koje uzrokuju najviše stresa. Odnosno, upravljati stresom se ogleda u preuzimanju odgovornosti za ulogu koju imamo u kreiranju i održavanju stresnog stanja.  Tim prije jer je doživljaj stresa stvar lične percepcije koja je pod utjecajem mentalnog sklopa kojeg smo usvojili i itekako je pod našom kontrolom. Usvajanje načina razmišljanja po osnovu kojeg smo mi odgovorni i preuzimamo kontrolu za svoje misli, emocije i pristup izazovima ne stavlja nas u objekt stresa, već subjekt stresa. Time i upravljanje stresom zvuči izglednije, zar ne? Naravno! Jer uporno zaboravljamo da samo sami sebe možemo mijenjati!

Jedna od najnepovoljnijih posljedica profesionalnog, hroničnog stresa je sindrom „burnout“. Ne budite jedni od onih koji pomoć zatraže kada ih stres posve razoruža!

Učešćem na ovom interaktivnom coaching seminaru steći ćete nove, svježe alate i tehnike koje će Vam pomoći pronaći i održati ravnotežu i mir, i uspješno nošenje sa stresnim okidačima.

Seminar je namijenjen svima onima koji su izloženi stresnim okidačima i žele naučiti kako im se efikasno oduprjeti.

PROGRAM EDUKACIJE

Modul I: Indikatori stresa

Modul II: Iluzije o stresu

Modul III: Stresni okidači

Modul IV: Vještine efikasnog nošenja sa stresnim okidačima

Modul V: Burnout

Modul VI: Emocionalna inteligencija

Modul VII: Transformacija emocije u kreativan proces

Modul VIII: Upravljanje emocijama

DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko na temi upravljanja stresom želite raditi sa coachom (savjetnikom) individualno, kontaktirajte nas na broj telefona 033 644 810.