Trening: Revizija i kako je preživjeti


Šta je revizija, kome je namijenjena, ko su revizori, kako se adekvatno pripremiti za proces revizije, kako teče proces revizije, šta je rezultat revizije? - samo su neka od pitanja u okviru ove edukacije.

Datum: 16. 04. 2014

Vrijeme: 10:00

Cijena: 100 sa PDV KM

1 dan (10:00-16:00h)
Svi učesnici će dobiti praktične savjete o pripremi za reviziju i praktične upute za proces pripreme revizije i rada sa predstavnicima revizorske kuće.

Pozivamo predstavnike organizacija civilnog društva, kao i ostale osobe koje imaju potrebu da se upoznaju sa pojmom revizije, različitim vrstama revizije, dokumentacijom koju revizori traže, najčešćim pitanjima koja revizori postavl jaju, vrstama revizorskih izvještaja.

Vaš projekat je odobren i u okviru budžeta je predviđena i revizija. Uobičajeno je da se revizija dešava na kraju projekta i njome je predviđeno da se verifikuju ne samo nastali troškovi, već i finansijska pravila i procedure koje se tiču implementacije projekta.

Šta je revizija, kome je namijenjena, ko su revizori, kako se adekvatno pripremiti za proces revizije, kako teče proces revizije, šta je rezultat revizije? - samo su neka od pitanja u okviru ove edukacije.

Što će naučiti polaznici treninga?

Svi učesnici će dobiti praktične savjete o pripremi za reviziju i praktične upute za proces pripreme revizije i rada sa predstavnicima revizorske kuće.

  • Pojam revizije i različite vrste revizije
  • Najčešći zahtjevi revizije
  • Zakazivanje revizije
  • Priprema za reviziju
  • Dokumentacija koju traže revizori
  • Najčešća pitanja koja mogu biti postavljena
  • Uslovi rada revizora i odnos zaposlenika prema njima
  • Revizorski izvještaj

Ispunjen prijavni obrazac dostaviti najkasnije do 14.04.2014.g. faxom ili mailom:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 17. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE

Poziv za trening mozete skinuti OVDJE

EDUKATORICE

Aida Daguda je direktorica CPCD od 2008. godine, sa preko 17 godina iskustva u stranim i domaćim NVO. Menadžerica sistema upravljanja kvalitetom u NVO.

Lejla Mijovic: menadžerica finansija i grantova u CPCD, certificirani računovođa, 16 godina iskustva u finansijskom menadžmentu NVO; uspostavljanje finansijskih sistema, procedura i internih kontrola u NVO; iskustvo u reviziji preko 20  visoko budzetnih projekata; strucna saradnja sa revizorskim kućama; ucešće u izradi finansijskog priručnika za NVO, konsultantski poslovi u vezi s finansijskim upravljanjem NVO; menadžerica sistema kvaliteta za NVO, iskustvo internog auditor-a za projekte EU, trenerski rad, mentorica u mentoRING programu CPCD.