Razgovarati i pregovarati - kako doći do željenog cilja?


Datum: 12. 05. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 49 KM

Vrijeme: 10:00 - 17:00 h

Cijena: 49 KM + PDV

Edukator: Mersiha Jašarević

Pošaljite prijavu

Većina pregovaranja veoma je važna za postizanje uspjeha u karijeri. Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu oduvijek su bile važna pretpostavka kako ličnog uspjeha pojedinaca tako i poslovnog uspjeha kompanija. Gotovo svako od nas svakodnevno o nečemu pregovara. Bez obzira na to jeste li svjesno započeli pregovore ili tokom razgovora shvatite da upravo pregovarate, rezultat pregovora zavisit će o tome koliko znate o pregovaranju te koliko ste vješti i iskusni u pregovaranju.

Uprkos zajedničkim osnovnim karakteristikama, okvirnom procesu i principima koji se primjenjuju u pregovaranju, važno je shvatiti da svako pregovaranje ima specifičnu strukturu, tok i dinamiku te da je u skladu s tim potrebno odrediti specifičnu strategiju i taktike za uspješno vođenje pregovora. Da biste to bili u stanju, morate imati što jasniju sliku situacije u kojoj se nalazite i vi i druga strana u pregovorima te jasno definirana očekivanja od pregovora.

Važno je naglasiti da najvažnijeg faktora za uspješno pregovaranje – a to ste VI sami – možete u potpunosti kontrolirati: možete odlučiti kako ćete se pripremiti, kako ćete pregovarati za pregovaračkim stolom, kakve ćete odluke donositi i niz drugih stvari.

Cilj edukacije je da polaznici unaprijede i razviju vještine i alate potrebne za uspješno pregovaranje, da ovladaju vještinama pregovaranja, pregovaračkim tehnikama i pravilima pregovaranja.

PROGRAM EDUKACIJE

I modul: Unapređivanje govornog i sadržajnog razumijevanja

 • Aktivno slušanje
 • Čuti i razumjeti
 • Govor tijela

II modul: Razgovor

 • Struktura razgovora
 • Vrste razgovora
 • Jezičko izražavanje

III modul: Argumentacija

 • Oblici argumentacije
 • Modeli argumentacije

IV modul: Pregovaranje

 • Osnove vođenja pregovora
 • Vrste pregovora
 • Strategija i taktika

DODATNE INFORMACIJE

Po završetku edukacije, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju iste. Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.