Planiranje i vođenje sastanka


Datum: 29. 03. 2017

Vrijeme: 09:00

Cijena: 90 KM

Vrijeme: 09:00 – 15:00h

Cijena: 90 KM + PDV

Edukator: Omir Tufo, certificirani trener SMART Resursnog centra i Agencije za državnu službu koji ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji edukativnih treninga u obrazovanju odraslih.

Pošaljite prijavu

Sastanci kao retoričko-dijaloške forme mogu imati mnogo različitih formi, ciljeva i modaliteta provođenja ali takođe pozitivnih i negativnih aspekata. Osoba koja planira sastanak mora u pripremi odgovoriti na mnoga pitanja da bi rezultat bio uspješan. U pripremi sastanka je ključno odrediti cilj, izbor sudionika, dnevni red i uloge sudionika te poslati pravovremene i kvalitetne obavijesti sudionicima.

Uspješnost sastanka uglavnom se mjeri dobro definisanim ciljem zato je ključno da se po mogućnosti odrede mjerljivi rezultati sa kojima će učesnici sastanka biti upoznati već prilikom poziva a posebno naglašeni prije početka sastanka da ne bi bilo nesporazuma i remećenje njegovog toka.

Šta se želi postići sastankom odnosno zašto je uopšte potrebno održati sastanak, šta će se desiti ako se sastanak ne održi, ko i zašto treba da bude na sastanku, koga i zašto pozvati, da li bi se isti cilj mogao postići nekim drugim načinom komuniciranja, samo su neka od pitanja koja organizator sastanka treba da postavi sebi u pripremi tog događaja.

Facilitacija je način asistencije ili olakšavanja napretka i poboljšanja procesa, a u situacijama vođenja sastanaka facilitacija je sposobnost organizovanja efektivnih sastanaka i donošenja adekvatnih odluka.  Dobrim vođenjem sastanka, odnosno facilitacijom, obezbjeđuje se osjećaj “vlasništva” nad procesom za sve učesnike te se koriste jake strane pojedinaca i kapaciteti svih učesnika kao grupe, kreira se dobra grupna dinamika i koordiniraju pojedinačne inicijative i zacrtavaju konkretni zadaci.

Nakon ovog treninga osjećat ćete sigurnost i samopouzdanje za organizovanje sastanaka ali isto tako ćete kao učesnici biti u prilici da u punom kapacitetu date svoj doprinos efikasnom i efektivnom razvoju dinamike sastanka.

Učesnici će biti upoznati sa primjerima dobre prakse, te će kroz vježbe, rad u malim grupama, igru uloga, uočiti sve detalje koji su neophodni da bi se sastanak pripremio, organizovao i uspješno proveo.

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen svim pojedincima koji u svom svakodnevnom radu imaju potrebu za organizovanjem sastanaka, te pojedincima koji se žele upoznati sa metodologijom vođenja sastanka, ili se u okviru radnog mjesta očekuje poznavanje ovih vještina. 

PROGRAM EDUKACIJE

  • Šta je sastanak – koncept i definicija
  • Proces planiranja uspješnog sastanka
  • Vođenje uspješnog sastanka
  • Facilitacija

DODATNE INFORMACIJE

Po završetku edukacije, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju iste. Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.