Krizno komuniciranje: recept za uspjeh


Polaznici će tokom treninga savladati proces komuniciranja u kriznim situacijama, naučiti identifikovati krizu, ovladati strategijama i taktikama za prevladavanje kriznih situacija, ostvariti učinkovitiju komunikaciju sa javnošću i medijima te izraditi krizni plan.

Datum: 25. 06. 2015

Vrijeme: 13:01

Cijena: Besplatna edukacija KM

1 dan (09:30 – 17:30h)
Trening je namijenjen poboljšanju spremnosti organizacija da prepoznaju krizu i reaguju na najbolji mogući način.

Program treninga prilagođen je potrebama organizacija civilnog društva. Namijenjen je poboljšanju spremnosti organizacija da prepoznaju krizu i reaguju na najbolji mogući način. Krizu je nerijetko moguće pretvoriti u priliku za poboljšanje, oblikovanje nove strategije, novi izazov i ubrzano rješavanje ranije odlaganih problema.

Polaznici će tokom treninga savladati proces komuniciranja u kriznim situacijama, naučiti identifikovati krizu, ovladati strategijama i taktikama za prevladavanje kriznih situacija, ostvariti učinkovitiju komunikaciju sa javnošću i medijima te izraditi krizni plan.

Cilj treninga je da unaprijedi komunikacijske vještine neophodne za efikasnu eksternu komunikaciju te da osposobi polaznike/ce u segmentu upravljanja komunikacijom u kriznim situacijama.

Oblasti koje trening pokriva

 

  • Identifikacija krize
  • Priprema za krizno komuniciranje
  • Scenarij reagovanja u krizama
  • Krizni paket

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1jKu8AmQHP8zH1PGvlylQaSEU44lIGLDlV5-BxWC5izM/viewform

Rok za dostavljanje prijave je 22.06.2015. godine do 15:00h.

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.

Napomena:

Osobe čije prijave budu prihvaćene a koje bez najave odsustva ne prisustvuju treningu gube trajno pravo učešća na besplatnim treninzima Resursnog centra.

Iz jedne organizacije moguće je prijaviti samo jednu osobu.

Resursni centar zadržava pravo izmjene termina održavanja treninga.

EDUKATORICA

Aida Pobrić Feraget, PR i marketing menadžerica sa preko 20 godina iskustva u vođenju komunikacijskih projekata, te vođenju odnosa s javnostima i internom komuniciranju za međunarodne/humanitarne organizacije (UNHCR, ICRC), međunarodne i domaće kompanije (Coca-Cola, Vitinka, Banjalučka pivara, M:tel), kao i u vladinom i nevladinom sektoru (CIK, CPCD).

Uspješna voditeljica korporativnih komunikacijskih odjela, kreatorka i voditeljica projekata za brojne komunikacijske događaje i kampanje zagovaranja. Certificirana trenerica za 12 modula PR-a pri Londonskoj školi za odnose s javnostima. Od 2006. do danas održala preko 300 treninga za OSCE, CPCD, USAID, CRS, Don caffee, WWF, CRS, te brojne nevladine organizacije iz BiH.