Kako kreirati uspješnu reklamu


Veliki dio strategije oglašavanja privrednih subjekata i korporacija povezan je s komunikacijom. A da li je ta komunikacija adekvatna i postiže li efekat kod krajnjeg korisnika proizvoda, pitanje je za analizu. Privredni subjekti izdvajaju značajne iznose novca za reklamu, koja nekada ne postiže zadovoljavajući učinak. Da li vaša reklama dolazi do kupca i da li vam se vraćaju uložena sredstva?

Datum: 30. 05. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 159 + PDV KM

Datum: 30.05. – 31.05.2017.

Vrijeme: 10:00 -17:00 – dva dana

Edukatorica: Maja Karić, diplomirani komunikolog za odnose s javnošću.

Pošaljite prijavu

Propagandna aktivnost stara je koliko i društvo. Danas se ovaj pojam ogleda u sistematskom pokušaju da se utiče na emocije, stavove, uvjerenja i akcije određene ciljne populacije na kontrolisan način.                                                                                                                                 Poznato je da je oglašavanje sastavni dio marketinga, ali najnovije je da je u ovaj proces posljednjih godina uključena i komunikacija, koja je podigla dosadašnje puko obavještavanje o proizvodu/usluzi na kompleksan nivo i integrisala se u svim dijelovima marketinga.  I psihologija i sociologija su nezaobilazne u kreiranju savremene reklame.

Ljudi sve vrijeme dolaze u kontakt sa oglasima/reklamama svih vrsta. Kako ćete učiniti da vaši potencijalni kupci odaberu baš vaš proizvod, a ne konkurentski.  Jeste li razmišljali kako da vaš proizvod postane broj jedan za kupce i da ne razmišljaju o kupovini kod konkurenata.   

Potrošač ne kupuje karakteristike proizvoda, već korist koju konkretni proizvod nudi u zadovoljenju njegovih potreba, a dodatna vrijednost može biti cijena, dostupnost inovacija, prestiž. Javnost ne proučava reklame već ih površno opaža, što znači da poruka mora djelovati trenutačno.

Da li vaša poruka ima takav karakter? Poziva li na akciju? Znate li da osim direktne poruke, šaljete i neplanirane poruke svojim kupcima? Ukratko, osim reklame o određenom proizvodu vi komunicirate i kulturu vaše kompanije.                        

Kako stvoriti brend i kako ga održavati, samo je jedno od pitanja o kojima ćemo razgovarati tokom treninga. Analiziraćemo dobre i loše reklame, pričati o sadržaju poruka za različite ciljne grupe i o vrednovanju vašeg proizvoda i kako ga učiniti jedinstvenim.                     

Zabavićemo se kroz praktične vježbe kreiranja poruke, radio džingla i oglasa za printane i elektronske medije.

Dvodnevni trening odgovoriće na sva vaša pitanja, pružiće vam uvid o tome kako vaš proizvod doživljavaju potrošači i dati smjernice za dalje unapređenje vaše oglašivačke aktivnosti. 

PROGRAM EDUKACIJE

  • Kako vas drugi vide - šta komunicirate sa potrošačima
  • Planiranje i kreiranje poruke i reklamni mediji
  • Elementi reklame
  • Vrste reklamnih apela
  • Strategija reklamiranja
  • Situaciona analiza-ponašanje potrošača
  • Evaluacija - unapređenje ponude

DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko prijavljujete više od jedne osobe, ostvarujete popust od 10% za sve prijavljene osobe.