Jednodnevni trening: “Planiranje i vođenje sastanka”


Učesnici/ce seminara će steći vještine u pripremi i vođenju sastanaka te povećati znanje o razradi različitih elemenata sastanka, usavršiti vlastite metode i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima profesionalno organizovanog skupa.

Datum: 26. 06. 2014

Vrijeme: 23:11

Cijena: Besplatna edukacija KM

1.dan: 10:00 – 16:00h
Učesnici/ce seminara će steći vještine u pripremi i vođenju sastanaka te povećati znanje o razradi različitih elemenata sastanka, usavršiti vlastite metode i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima profesionalno organizovanog skupa.

Trening je namijenjen organizacijama neprofitnog i profitnog sektora koje u svakodnevnom radu imaju potrebu za organizovanje sastanaka, te pojedincima iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora koji se žele upoznati sa metodologijom vođenja sastanka, ili se u okviru radnog mjesta očekuje poznavanje ovih vještina. 

Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u pripremi i vođenju sastanka, ili koje ih nisu samostalno kreirale, kao i onima od kojih se očekuje usavršavanje u oblasti administrativnog pokrivanja sastanaka.

Cilj obuke

Razviti nove i usavršiti postojeće vještine i znanja o planiranju i vođenju sastanka što uključuje faze: a) pripreme i planiranja; b) vođenja; c) primjene i evaluacije.

Poseban akcenat je stavljen na faze planiranja i vođenja pri čimu se detaljno obrađuju: koncept i definicija sastanka, koje su potrebe da se sastajemo, vrste sastanaka,

sastanak vs sastančenje – dobri i loši sastanci; najčešće greške u planiranju, organizovanju i vođenju sastanka; struktura – glavni elementi uspješnog sastanka; facilitacija; zapisnik i praćenje ispunjenja zaključaka.

Koji su moduli?

  • Koncept i Definicija

Šta je sastanak i zašto se sastajemo?

Vrste sastanaka

Sastanak vs sastančenje – dobri i loši sastanci

Najčešće greške u planiranju, organizovanju i vođenju sastanka

Struktura – glavni elementi uspješnog sastanka

  • Planiranje:

Sadržaj i popunjavanje ček liste za sastanak

Identifikacija pretpostavki/priprema

Koncipiranje dnevnog reda

  • Vođenje sastanka:

Simulacija sastanka (vježba)

  • Facilitacija:

Vještine i metodi facilitacije

  • Zapisnik i praćenje ispunjenja zaključaka:

Administrativna pravila

Trening je besplatan za sve učesnike/ce. Organizator snosi troškove predavanja trenera/ice, osvježenja tokom održavanja treninga, te materijala za učesnike/ce. Učesnici/e sami snose troškove putovanja, smještaja i ručka.

Ispunjen prijavni obrazac dostaviti najkasnije do 17. 6. 2014. g. faxom ili mailom:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 17. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE

Poziv za trening možete skinuti OVDJE

 

EDUKATOR

Omir Tufo, certificirani trener Resursnog centra i Agencije za državnu službu koji ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji edukativnih treninga u obrazovanju odraslih u oblastima:  interpersonalne vještine, institucionalni mehanizmi suradnje između vladinog i nevladinog sektora, lokalna samouprava i uloge aktera, i dr.

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici/ce dobijaju praktične edukativne materijale o procesu pripreme I vođenja sastanka koje mogu koristiti u daljem radu.