Facilitacija događaja


Facilitiranje je vještina koja olakšava, ubrzava, omogućava diskusiju, postizanje dogovora i ostvarivanje dogovorenog. Ono nam omogućava da okupimo, osnažimo te potaknemo ljude da prepoznaju svoje kapacitete i da se dogovore oko zajedničkih akcija.

Datum: 18. 11. 2015

Vrijeme: 11:00

Cijena: 120 + PDV KM

Treninzi omogućavaju aktivno učešće polaznika, te korištenje njihovih postojećih znanja i vještina kao jednog od najvažnijih resursa za usavršavanje.

Facilitiranje je vještina koja olakšava, ubrzava, omogućava diskusiju, postizanje dogovora i ostvarivanje dogovorenog. Ono nam omogućava da okupimo, osnažimo te potaknemo ljude da prepoznaju svoje kapacitete i da se dogovore oko zajedničkih akcija. Na ovom izuzetno interaktivnom treningu naučit ćete sve o značaju facilitacije, dinamici grupe i načinu planiranja rada u grupi, različitim stilovima tehnike facilitacije i vještinama uspješnog facilitatora.

Ovaj trening se odnosi na posao facilitatora, odnosno trenera, moderatora, voditelja bilo koje vrste seminara, prezentacije, sastanaka i sličnih događaja. 

Zašto biste se odlučili za trening RC-a?

Zahvaljujući izuzetno visokom nivou kvaliteta usluga koje nudi, od svog osnivanja 2006. godine pa do danas, RC se etablirao kao jedan od vodećih centara za edukaciju i informisanje udruženja i fondacija, poslovnih subjekata, vladinih organizacija ali i za šire građanstvo iz cijele BiH. Potvrdu za to daju, između ostaloga, i brojni pokazatelji koje pratimo - tako je samo na treninzima RC-a u prošloj godini učestvovalo preko 1.000 učesnika na više od 50 organizovanih edukacija i treninga. Evaluacija kvaliteta naših edukativnih programa pokazuje jako visoki stepen zadovoljstva naših polaznika, a značajan broj njih se prijavljuju i za druge treninge RC-a.  Svi naši treninzi su praktični, dinamični i zabavni, sa puno praktičnih primjera.

Metodologija rada:

Treninzi će biti interaktivni i praktično orijentisani, što će učesnicima omogućiti praktičnu primjenu novostečenih znanja i unapređenje profesionalnog rada i ličnog napretka.

Prijava na trening:

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

LINK

Treninzi omogućavaju aktivno učešće polaznika, te korištenje njihovih postojećih znanja i vještina kao jednog od najvažnijih resursa za usavršavanje. Uz manji dio prezentacije/prenošenja novih teorijskih znanja svake od oblasti, sadržaj svakog treninga će se realizovati uz primjenu osnovnih principa i tehnika učenja odraslih kako bi se zadovoljili različiti stilovi učenja.

 

DODATNE INFORMACIJE

Po završetku obuke, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju treninga.

Cijena treninga uključuje osvježenje tokom treninga i radni materijal.

Predračun se izdaje na osnovu prijave, a dostavlja se putem e-maila. Plaćanje se vrši uplatom na račun, nakon izdavanja predračuna. Originalni račun biće dostavljen na treningu.

Popust od 5% nudimo svima koji se prijave u roku od 10 dana od objavljivanja poziva.

Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.

Za članice Resursnog centra CPCD-a primjenjuju se uslovi plaćanja prema statusu članstva organizacije u RC-u.