Društvena odgovornost preduzeća


Datum: 26. 02. 2018

Vrijeme: 10:00

Cijena: 120 KM

Trenerica: Aida Daguda
Vrijeme: od: 10:00 do: 15:30

Edukacija će se održati 26.02.2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo), a namijenjena je direktorima, HR menadžerima, menadžerima komunikacija, rukovodiocama rizika, CSR menadžerima i drugim odgovornim za uspjeh kompanije u oblasti korporativne odgovornosti.


Očekivani rezultati edukacije

- Razviti jasno razumijevanje korporativne društvene odgovornosti

- Steći znanja o lokalnim i međunarodnim trendovima u CSR

- Razumjeti koristi od CSR za kompanije

Način prijave i kotizacija

Za učešće na edukaciji je predviđena kotizacija u iznosu od 120,00 KM (s PDV-om). U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Edukacija
  • Prezentacije / Materijali
  • Ručak i osvježenje na pauzama
  • Certifikat o učešću
  • Pribor

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca i dostavljanjem istog na e-mail adresu mirza.konjo@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205.

Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 23.02.2018. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa radionicom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204. Kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.

PROGRAM RADIONICE:

Društvena odgovornost preduzeća

  • osnovni pojmovi
  • trendovi u svijetu
  • trendovi u BiH i regiji

Evropska praksa

  • UN Mreža Globalnog sporazuma

ISO 26000

Primjeri društveno odgovornih aktivnosti

TRENERICA:

Aida Daguda je direktorica Centra za promociju civilnog društva i trenerica SMART Resursnog centra sa više od 20 godina iskustva stečenog kroz rad u stranim i domaćim organizacijama, na projektima i programima koje su finansirali brojni donatori, uključujući EU. Osim izrade projekata, radila je i kao procjeniteljka više od 200 prijedloga projekata za EU programe.

Aida Daguda ima bogato znanje i iskustvo u oblastima upravljanja organizacijama civilnog društva, osiguranja kvaliteta za NVO, društveno odgovornog poslovanja, pisanja prijedloga projekata, prikupljanja sredstava, procjene i evaluacije projekata EU, podjele grantova, i zagovaranja. Osim upravljanja organizacijom i njenim programima, Aida je i vizionarka koja je program mentoringa za žene uspostavila u BiH po uzoru na Američki čija je bila polaznica. Inicirala je osnivanje UN Global Compact mreže na lokalnom nivou kako bi motivisala domaće privrednike da ulažu u razvoj lokanih zajednica na strateški način koji donosi korist preduzeću, zajednici i pojedincima.