Uloge i odgovornosti izabranih predstavnika vlasti


Izabrani predstavnici na lokalnom nivou se kandiduju da bi pomogli građanima u rješavanju svakodnevnih životnih problema. Ako ste među njima, već znate da su osim dobrih želja potrebne vještine i znanja kako biste ovu dužnost obavili kako treba. Ovaj trening će vas osposobiti da pred građane koji su za vas glasali izađete sa rezultatima a ne opravdanjima!

Datum: 26. 01. 2017

Vrijeme: 09:00

Cijena: 80 KM

CIjena uključuje PDV.
Dvodnevni trening.
Vrijeme: 09:00 – 17:00h

Edukator: Omir Tufo, 10 godina vijećničkog i 15 godina trenerskog iskustva.

Pošaljite prijavu

Trening je namijenjen svim izabranim predstavnicima na lokalnom nivou, vijećnicima, i odbornicima koji žele da se osposobe za efektivno predstavljanje potreba i problema građana pred organima lokalne uprave i samouprave. Taj zadatak je odgovoran jer pored osnovnih komunikacijskih vještina koje su im potrebne da bi na pravi način prišli građanima, od njih dobili informaciju, obradili je i prezentirali, izabrani predstavnici moraju da imaju vještine i znanja koja će im omogućiti da kreiraju politike u skladu sa potrebama građana na njihovom terenu, da se osposobe da zajedno sa ostalim kolegama u vijeću/skupštini donesu prave i svrsishodne odluke, da proces kroz koji prolaze vode kao lideri. 

Sve što je rečeno imaće smisla jedino ako su prethodno savladani osnovni elementi lokalne samouprave, ako se poznaju obaveze i odgovornosti izabranog predstavnika i ako je sve to povezano sa primjerima dobre prakse i dugogodišnjeg iskustva koje vam može biti pruženo samo na ovom treningu.

Svi polaznici će dobiti neophodnu literaturu za pripremu i konkretan rad na sjednicama Vijeća/Skupština. Politika je odavno postala djelatnost u kojoj građani vide malo dobrog ali ovaj trening će učesnike definitivno odvojiti od mase onih koji vrlo lako obećavaju ali teško izlaze na kraj sa uočenim problemima a pogotovo sa dostizanjem rezultata. Činjenica jeste da pojedinac vrlo malo može da učini sam ali će savladavanje vještina koje nudimo omogućiti  koheziono djelovanje, čak i sa kolegama iz drugih političkih klubova, i dolazak do jedinstvenog stava po pitanju rješavanja problema koje građani imaju. Politika na lokalnom nivou je rješavanje problema.  

Program edukacije

  1. Ustavno-pravni položaj lokalne samouprave u BiH

  2. Uloga i odgovornosti izabranih predstavnika u sistemu lokalne samouprave u BiH

  3. Proces kreiranja javnih politika na lokalnom nivou:

  • Uloga odbornika/vijećnika kao kreatora javnih politika
  • Uloga odbornika/vijećnika kao komunikatora
  • Uloga odbornika/vijećnika kao donosioca odluka
  • Uloga odbornika/vijećnika kao lidera

Dodatne informacije

Ovaj trening će omogućiti ne samo kvalitetno i odgovorno obavljanje svoje dužnost i obaveza nego ponovni izabor jer će biti preopoznat kvalitetetan rad i posvećenost zadacima.