Uloge i odgovornosti izabranih predstavnica/ka na lokalnom nivou


Datum: 15. 03. 2017

Vrijeme: 09:00

Cijena: 99 KM

Vrijeme: 9:00 – 15:00h

Cijena: 99 KM+ PDV

Edukator: Omir Tufo, dugogodišnje iskustvo kao trener vijećnika i uposlenika lokalne uprave.

Pošaljite prijavu

Najčešća situacija je da izabrani predstavnici dobiju mandat, a da nemaju ni osnovna predznanja o lokalnoj samoupravi, komunikaciji sa građanima, internim relacijama sa predstavnicima uprave. Često nisu u prilici da dobiju bilo kakvu edukaciju te vrste tokom mandata jer ih čak i njihove političke partije smatraju pukom glasačkom mašinerijom, a ne posrednicima za dvosmjernu komunikaciju prema građanima.

Kome je edukacija namijenjena?

Edukacija je prvenstveno namijenjena novoizabranim predstavnicima lokalnih vijeća i skupština, ali i ponovno izabranim vijećnicima/odbornicima kao nadogradnja postojećeg znanja.

Edukacija će izabranim vijećnicima/odbornicima pomoći  da poboljšaju svoje kapacitete za obavljanje odgovorne dužnosti na koju su izabrani, u cilju pružanja pomoći građanima da riješe svoje probleme, te u cilju napretka i razvoja lokalne zajednice u skladu sa najboljim praksama u Evropi i regionu.  

Pored neophodne edukacije o zakonodavnom okviru u kojem djeluje lokalna samouprava u BiH, edukacija će novoizabranim predstavnicima pružiti priliku za razvijanje seta vještina koje su neophodne da bi u punom kapacitetu mogli da djeluju u interesu zastupanja i rješavanja problema građana. To se naročito odnosi na razvijanje vještina komunikacije, koja treba da bude dvosmjerna i participativna. Zatim vještine kojima izabrani predstavnik može da iz sakupljenih informacija djeluje kao kreator javnih politika, a naročito budžeta koji je jedna od najznačajnijih i najilustrativnijih dokumenata o radu lokalne uprave. Zajedno sa građanima koje predstavlja, lokalni predstavnik uzima i ulogu lidera i donosioca odluka, što je ponekad ključno da bi se proces rješavanja uočenog problema i riješio.  

PROGRAM EDUKACIJE

Edukacija se sastoji od 7 modula u kojoj se obrađuju sljedeće oblasti:

Modul I: Ustavno-pravni položaj lokalne samouprave u BiH

Modul II: Uloga i odgovornosti izabranih predstavnika u sistemu lokalne samouprave u BiH

Modul III: Odbornik/vijećnik kao kreator javnih politika

Modul IV: Odbornik/vijećnik kao komunikator

Modul V: Odbornik/vijećnik kao donosilac odluka

Modul VI: Odbornik/vijećnik kao lider

Modul VII: Primjeri iz bh. prakse i regiona

DODATNE INFORMACIJE:

Trening je dio šireg edukacijskog programa „Polis-umjetnost vladanja” koji se sastoji od 2 treninga tj.

1. Uloge i odgovornosti izabranih predstavnica/ka na lokalnom nivou i

2. Politički marketing.

Polaznicima se nudi popust od 20 % pri upisu na oba treninga u sklopu ovog edukacijskog programa.

Ukoliko politički subjekt prijavljuje više od jedne osobe, ostvaruje popust od 10% za sve prijavljene osobe.