Politički marketing – moć uspješne komunikacije i promocije


Datum: 03. 04. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 199 KM

Datum: 03. i 04.04.2017.

Vrijeme: 10:00 -17:00h

Cijena: 199 KM + PDV

Edukatorica: Maja Karić, diplomirani komunikolog za odnose s javnošću.

Pošaljite prijavu

Politički marketing je nauka, koja se bavi promocijom političkih subjekata. To je skup elemenata i tehnika čiji je cilj da doprinesu adekvatnosti političkog subjekta u odnosu na biračko tijelo i konkurenciju.

Politički subjekti u našoj zemlji nemaju dugu istoriju političkog predstavljanja javnosti-potencijalnim biračima ili simpatizerima. Vrijeme je da se ova praksa promijeni i pretoči u mrežu aktivnosti u cilju promocije ključnih političkih ideja i vrijednosti.

Javnost je zasićena predizbornim frazama, koje ne govore mnogo i ne ostavljaju dojam. Članovi političke stranke ili samostalni kandidati aktivni su prema građanima samo u predizbornim kampanjama, ali i tada na vrlo skroman i nezadovoljavajući način.  Redovno informisanje o provođenju politika od interesa za građane i ostvarenim ciljevima ne postoji.

Kako ovo promijeniti? Kako uključiti građane, steći simpatizere i biti vidljivi u javnosti?

Rješenje je u predstavljanju informacija o postizanju ovog cilja. Trening će vam pružiti sve što trebate znati o komunikaciji sa biračkim tijelom i promociji u javnosti. Saznaćete kako promovirati politički program i postignute rezultate ili objasniti neuspjehe. 

Jeste li znali da je verbalna komunikacija zastupljena samo sa 7%? Neverbalna komunikacija i paralingvistički znaci (intonacija, ritam, pauze, glasnost, akcenat) zauzeli su ostalih 93%. Iz ovog razloga, analiziraćemo kako se najbolje predstaviti u javnom govoru, šta ''govori'' vaš stav, držanje tijela, pokreti i izgled.

Posebno poglavlje biće posvećeno kreiranju poruke za segmentirane ciljne javnosti, jer odgovarajuća poruka je suština predstavljanja.

Kako je izborni marketing dio političkog marketinga, posvetićemo dio treninga i ovoj temi. Analiziraćemo praktične primjere uspješnih i neuspješnih političkih predizbornih predstavljanja.

Razgovaraćemo o kriznoj komunikaciji, kada krizna situacija, koja je uvijek nenadana i neplanirana, pogodi političkog subjekta. Kako se u takvim prilikama suočiti s javnošću?

Kroz simulaciju događaja i vježbe, suočićemo se sa realnim situacijama i sagledati ih iz drugog aspekata, iz pozicije javnosti i birača.  

Nakon ovog treninga, koji će vam omogućiti razmjenu mišljenja, sticanje novih ili upotpunjavanje dosadašnjih saznanja, imaćete priliku da sagledate vaše dosadašnje aktivnosti i unaprijedite ih za budućnost.

PROGRAM EDUKACIJE

Modul I: Šta je politički marketing

Modul II: Kako saznati šta javnost misli

Modul III: Komunikacija s javnošću - poruka i komunikacijske tehnike

Modul IV: Javni govor

Modul V: Neverbalna komunikacija

Modul VI: Izborni marketing

Modul VII: Kontakt sa biračima i simpatizerima

Modul VIII: Krizno komuniciranje

DODATNE INFORMACIJE

Trening je dio šireg edukacijskog programa „Polis-umjetnost vladanja” koji se sastoji od 2 treninga tj.

1. Uloge i odgovornosti izabranih predstavnica/ka na lokalnom nivou i

2. Politički marketing.

Polaznicima se nudi popust od 20 % pri upisu na oba treninga u sklopu ovog edukacijskog programa.

Ukoliko politički subjekt prijavljuje više od jedne osobe, ostvaruje popust od 10% za sve prijavljene osobe.