Vještine prezentacije i javnog nastupa


Svi imaju prezentacijske vještine-ali kakve?

Kvaliteta naših prezentacija može utjecati na to hoće li neka poslovna ideja biti prihvaćena ili odbijena, hoće li nas doživjeti kompetentnima za posao koji radimo, hoćemo li “uvjeriti donator” da je projekat vrijedan finansiranja, hoćemo li dobiti posao ili nećemo, hoćemo li napredovati…

Datum: 10. 11. 2015

Vrijeme: 10:30

Cijena: Besplatna edukacija KM

Polaznici će naučiti i savladati kako transformisati dva ključna faktora prezentacijskih vještina, i to faktora pripreme i faktora kontrole, koji će im na taj način pomoći da efikasno i kvalitetno prezentiraju drugima maximizirajući svoju dobrobit.

Cilj treninga na temu ‘Lična snaga i nastup’

Coaching iz “Vještine prezentacije i javnog nastupa” će polaznicima pomoći da savladaju tehnike efikasnog nošenja sa napetošću pripremajući se i iznoseći prezentaciju, neovisno o kojem je tipu javnog nastupa riječ, kao što će im predstavljati priliku da nauče pravila efikasnog prezentiranja, otkrivanjem izvora lične snage i nastupa.

Trening je namijenjen prvenstveno predstavnicima OCD, ali i svim ostalim zainteresovanim koji žele unaprijediti ili razviti svoje prezentacijske vještine, a koje su im svakodnevno potrebne u komunikaciji sa donatorima i projektnim partnerima.

Osobe koje se prijave za coaching trening će dobiti materijal, koji će koristiti tokom trajanja coaching trening.

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

PRIJAVA ZA TRENING

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.

Iz jedne organizacije moguće je prijaviti samo jednu osobu.

Resursni centar zadržava pravo izmjene termina održavanja treninga.

Ovaj trening je omogućen uz podršku američkog naroda, a putem američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za promociju civilnog društva i ne odražava stavove USAID-a ili američke vlade“.

O EDUKATORICI

Aida Sujoldžić je diplomirani psiholog sa više od 15 godina radnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru u upravljanju ljudskim potencijalima, općem i tehničkom upravljanju projektima, mentoringu i coachingu, menadžmentu, marketingu. U januaru 2014. godine pokrenula je praksu ‘Coaching by Aida’ koja ima za cilj izgradnju potencijala i poboljšanje efikasnosti pojedinaca, bez obzira da li je posrijedi tim, menadžer, menadžerica, ili neko sa uočenom potrebom za ličnim razvojem.

DODATNE INFORMACIJE

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 20. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Rok za prijave je 06.11.2015. godine do 15:00h.