Trening: Tajne uspješnog online komuniciranja


Učesnici/ce seminara će steći razumijevanje o procesu kao i izvođenju online kampanja na društvenim mrežama, kako se oglašavati na Facebook društvenoj mreži, na koji način proizvesti efektne sadržaje za online komunikaciju, kako koristiti blog, Twitter i ostale online alate za poboljšanje prodaje i komunikacije sa kupcim ili konzumentima usluga.

Datum: 25. 04. 2014

Vrijeme: 01:15

Cijena: 80 sa PDV KM

1 dan (10:00 – 17:00h)
Učesnici će naučiti ključne elemente za najvažnije online kanale koji će im pomoći u uspješnom vođenju promocije, unaprijeđenja prodaje i odnosa sa kupcima, konzumentima usluga, sljedbenicima.

Trening je namijenjen pravnim licima, te pojedincima iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora koji se žele upoznati sa mogućnostima online komunikacije.

Cilj obuke

 

Razviti nove i usavršiti postojeće vještine i znanja o alatima, načinima i mogućnostima online komuniciranja. Učesnici će naučiti ključne elemente za najvažnije online kanale koji će im pomoći u uspješnom vođenju promocije, unaprijeđenja prodaje i odnosa sa kupcima, konzumentima usluga, sljedbenicima.

Učesnici/ce seminara će steći razumijevanje o procesu kao i izvođenju online kampanja na društvenim mrežama, kako se oglašavati na Facebook društvenoj mreži, na koji način  proizvesti efektne sadržaje za online komunikaciju, kako koristiti blog, Twitter i ostale online alate za poboljšanje prodaje i komunikacije sa kupcim ili konzumentima usluga.

Koji su moduli?

 

Uvod u online komuniciranje

Blog i Twitter kao alat komunikacije

Društvene mreže i kako ih koristiti

Kako kreirati online sadržaje za kupce, konzumente i sljedbenike

Ispunjen prijavni obrazac dostaviti najkasnije do 21. 4. 2014. g. faxom ili mailom:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Maksimalan brojučesnika/ca na treningu je 17. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE

Poziv za trening možete skinuti OVDJE

EDUKATORI

Melisa Tolja, menadžerica projekata CPCD-a koja ima dugogodišnje iskustvo u kreiranju i sprovođenju online kampanji, strategija. Radila je za mnoge domaće i međunarodne brendove u oblasti online komunikacija.

Tarik Kapetanović, priznati bh. bloger, strateg i ekspert za digitalnu komunikaciju sa dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, kreiranju online sadržaja i provođenju kampanja. 

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici/ce dobijaju praktične edukativne materijale koji će im pomoći da samostalno razvijaju online sadržaje i upravljaju istim nakon edukacije.