Neverbalna komunikacija


Svi ljudi su prirodno u mogućnosti, manje ili više uspješno, čitati neverbalne znake koji im drugi šalju. Najveći postotak naše ukupne interakcije odvija se neverbalno. Stoga su uspješni komunikatori svjesni važnosti neverbalne komunikacije.

Datum: 25. 01. 2017

Vrijeme: 11:00

Cijena: 0 KM

Edukatorica: Selma Šehanović, politologinja, wingwave coach, coach i savjetnica za komunikacije.

Pošaljite prijavu

Ako izgledamo tužno i kažemo 'dobro sam', šaljemo dvije različite poruke u isto vrijeme- verbalnu i neverbalnu. Te poruke je teško interpretirati ali ljudska bića skoro uvijek prije vjeruju neverbalno poslanom signalu. To je vjerovatno zahvaljujući tome što negdje u dijelovima svog bića, znamo da je mnogo teže pokušati  svjesno kontrolirati slanje neverbalnih signala i utisaka koje ostavljamo na druge ljude. Poznata je i kao 'govor tijela' no neverbalnu komunikaciju čine i način na koji se odijevamo, pozicija stvari u našem uredu ili sobi, akcenat koji koristimo i slično. Studije su pokazale da se samo 7% ukupne komunikacije sastoji od onoga što kažemo. Ostalih 93% podijeljeno je na sljedeći način: 38% ton glasa i 55% od tzv. 5 velikih  neverbalnih područja: pokreta, udaljenosti, vremena, kontakta očima i dodira.  U svijetu biznisa, često se smatra da druge možemo procijeniti samo prema načinu na koji se odijevaju. Glumci također moraju biti dobri u usvajanju neverbalnih znakova likova koje glume kako bi se bolje pripremili za ulogu. Nekoga ćemo klasificirati kao 'osobu od povjerenja' jednostavno zato što nam ostavlja takav dojam. Kakva je onda veza između neverbalne komunikacije i intuicije i za čim prirodno posežemo kada pokušavamo čitati druge ljude?

Pridružite nam se na ovoj radionici i upoznajte se sa značenjem signala koje nam drugi šalju!