Jednomjesečni trening: “Grafički dizajn”


Kurs je namijenjen pojedincima, nevladinim organizacijama i firmama koje kombinacijom teksta i slike na profesionalan i vizualno privlačan način žele da prikažu svoje ideje sa jasnom porukom.

Datum: 20. 10. 2015

Vrijeme: 18:30

Cijena: 250+PDV KM

9 dana x 3 časa ponedeljkom i srijedom od 18:30h
Po završetku treninga učesnici /ce će znati će raditi sa programom Photoshop u dovoljnoj mjeri da mogu sami od ideje do realizacije provesti pripremu štampe u djelo. Dakle, biti će sposobni sami producirati reklamni letak, plakat, grafičku brošuru manjeg obima, billboard, novinsku reklamu i slično tome.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika kursa sa: osnovnim principima grafičkog dizajna, korištenjem fontova i upotrebom boja, računarskom grafikom te tehničkim parametrima štampe. Upoznavanje sa programom Adobe Photoshop i najkorištenijim tehnikama i opcijama istog sa ciljem da se polaznici nakon kursa mogu samostalno snalaziti u izradi različitih priprema za štampu.

Kurs je namijenjen pojedincima, nevladinim organizacijama i firmama koje kombinacijom teksta i slike na profesionalan i vizualno privlačan način žele da prikažu svoje ideje sa jasnom porukom. U vremenu sve prisutnijeg oglašavanja na internetu i sve veće potrebe za stalnim i profesionalnim prisustvom na društvenim mrežama neophodno je posjedovati niz znanja i kompetencija za njihovo efikasno i profesionalno korištenje.

Trening će krenuti od samih osnova grafičkog dizajna i preporučuje se osobama koje nemaju ili imaju mala početna iskustva u radu sa Photoshopom te žele da ista prošire.

Za praćenje kursa je potrebno uobičajeno znanje korištenja Windows operativnog sistema te interneta.

CPCD će prije treninga obezbijediti link preko kojeg će učesnici/ce preuzeti ZIP fajl u kojem će se nalaziti radni fajlovi (tekstovi i slike), a koji će biti korišteni pri treningu.

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

PRIJAVA ZA TRENING

 

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 18. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

PREDAVAČ

Igor D. Dugonjić , 16 godina šef sektora grafike NTV Hayat, 4 godine glavni dizajner u Lutriji BiH zadužen za produkciju svih printanih, video i web materijala Lutrije BiH, paraleno s tim - 5 godina profestor Centra za poslovnu edukaciju u Sarajevu, kreator 3 kompletna kursa (50+ časova svaki od njih) – Priprema štampe, web dizajn i 3D studio max, edukovao do sada preko 230 osoba te stalno privatno angažovan od strane BH firmi na izradi reklamnih spotova, različitih priprema štampe te web stranica u proteklih 20+ godina profesionalnog rada.

Profesionalno poznavanje programa: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Corel Draw, 3D studio max, Swish. Vrlo solidno poznavanje programa Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Audition.

DODATNE INFORMACIJE

Osobe koje se prijave za trening neophodno je da imaju laptop sa unaprijed instaliranim programom Photoshop CS6 ili Photoshop CC od učesnika/ca se očekuje da i nakon treninga aktivno vježbaju rad u ovim programima.