Jednodnevni trening: “Upravljanje konfliktom”


Učesnici/ce seminara će steći vještine u upravljanju konfliktom te povećati znanje o razradi različitih elemenata konflikta, usavršiti vlastite metode i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima reakcija na kofliktne situacije.

Datum: 12. 06. 2014

Vrijeme: 10:00

Cijena: Besplatna edukacija KM

1.dan: 10:00 – 16:00h
Učesnici/ce seminara će steći vještine u upravljanju konfliktom te povećati znanje o razradi različitih elemenata konflikta, usavršiti vlastite metode i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima reakcija na kofliktne situacije.

Trening je namijenjen organizacijama neprofitnog sektora koje u svakodnevnom radu imaju potrebu za suočavanje sa situacijama u kojem treba upravljati razlikama u mišljenjima ili stavovima, koje možemo nazvati i konfliktom, kao i pojedincima iz nevladinog sektora koji se žele upoznati sa metodologijom upravljanja konfliktom, ili se u okviru radnog mjesta očekuje poznavanje ovih vještina. 

Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u konfliktnim situacijama ili koje se u takvim slučajevima ne snalaze dovoljno samopouzdano, kao i onima od kojih se očekuje djelovanje na šire radno okruženje.

Učesnici/ce seminara će steći vještine u upravljanju konfliktom te povećati znanje o razradi različitih elemenata konflikta, usavršiti vlastite metode i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima reakcija na kofliktne situacije.

Cilj obuke

Razviti nove i usavršiti postojeće vještine i znanja o planiranju i vođenju sastanka što uključuje faze:

  1. Uvidjeti značaj upravljanja konfliktima u privatnom i profesionalnom životu;
  2. Razumjeti prirodu i dinamiku konflikta
  3. Upoznati i praktikovati različite strategije i tehnike za upravljanje konfliktima
  4. Prepoznati vlastiti stil upravljanja konfliktima 
  5. Unaprijediti vještine komunikacije  

Koji su moduli?

1. MODUL: RAZUMIJEVANJE PRIRODE KONFLIKTA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

Definicija koncepta i osnovnih pojmova

Predrasude o konfliktima

Uloga percepcije  

2. MODUL: DINAMIKA KONFLIKTA 

Uzroci i simptomi konflikta

Vrste konflikata

Različite faze i nivoi konflikta

3. MODUL: ODGOVOR NA KONFLIKT - RAZLIČITI STILOVI I STRATEGIJE UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA   

Različitih stilova upravljanja – ključne karakteristike

Strategije upravljanja konfliktima

4. MODUL:  KOMUNIKACIJA I UPRAVLJANJE KONFLIKTOM – AKTIVNO SLUŠANJE   

Značaj komunikacije za upravljanje konfliktom

Različiti tipovi komunikacije

Aktivno slušanje

5. MODUL: SUMIRANJE I OCJENA RADIONICE (EVALUACIJA)

Deset čarobnih riječi

Učesnici ocjenjuju sadržaj i format trening radionice

Test – novostečena znanja

Trening je besplatan za sve učesnike/ce. Organizator snosi troškove predavanja trenera/ice, osvježenja tokom održavanja treninga, te materijala za učesnike/ce. Učesnici/e sami snose troškove putovanja, smještaja i ručka.

Ispunjen prijavni obrazac dostaviti najkasnije do 09.6.2014. g. faxom ili mailom:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 17. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE

Poziv za trening možete skinuti OVDJE

EDUKATOR

Omir Tufo, certificirani trener Resursnog centra i Agencije za državnu službu koji ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji edukativnih treninga u obrazovanju odraslih u oblastima:  interpersonalne vještine, institucionalni mehanizmi suradnje između vladinog i nevladinog sektora, lokalna samouprava i uloge aktera, i dr.

DODATNE INFORMACIJE

Organizator snosi troškove predavanja trenera/ice, osvježenja tokom održavanja treninga, te materijala za učesnike/ce.