Jednodnevni kurs: “Grafički dizajn”


Kurs je namijenjen pojedincima, nevladinim organizacijama i firmama koje kombinacijom teksta i slike na profesionalan i vizualno privlačan način žele da prikažu svoje ideje sa jasnom porukom.

Datum: 03. 06. 2015

Vrijeme: 09:30

Cijena: 95 + PDV KM

1 dan (09:30 – 17:25h)
Po završetku treninga učesnici /ce će znati će raditi sa programom Photoshop u dovoljnoj mjeri da mogu sami od ideje do realizacije provesti pripremu štampe u djelo-reklamni letak, plakat, grafičku brošuru manjeg obima, billboard, novinsku reklamu i slično tome.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika kursa sa: osnovnim principima grafičkog dizajna, korištenjem fontova i upotrebom boja, računarskom grafikom te tehničkim parametrima štampe. Upoznavanje sa programom Adobe Photoshop i najkorištenijim tehnikama i opcijama istog sa ciljem da se polaznici nakon kursa mogu samostalno snalaziti u izradi različitih priprema za štampu.

Kurs je namijenjen pojedincima, nevladinim organizacijama i firmama koje kombinacijom teksta i slike na profesionalan i vizualno privlačan način žele da prikažu svoje ideje sa jasnom porukom. U vremenu sve prisutnijeg oglašavanja na internetu i sve veće potrebe za stalnim i profesionalnim prisustvom na društvenim mrežama neophodno je posjedovati niz znanja i kompetencija za njihovo efikasno i profesionalno korištenje.

Prijava sa dole navednim podacima se treba dostaviti najkasnije do 28.05.2015. godine putem faxa na broj: 033 644 810 ili e-mailom na: prijava@cpcd.ba.
 
Prijava treba da sadrži:
 
NAZIV: PRIJAVA ZA JEDNODNEVNI KURS „GRAFIČKI DIZAJN”

Za pojedince/fizička lica potrebni su sljedeći podaci:


* Ime i prezime

* E-mail

* Telefon

Za organizacije/institucije/kompanije, pored gore navedenog, potrebno je i sljedeće:

* Naziv (organizacije/institucije/kompanije)

* Adresa

* E-mail

* Telefon

* Dostavljena kopija ID-a ili PDV broja 

 
Maksimalan broj učesnika/ca na kursu je 18. Poziv za kurs je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Uplatu kotizacije je potrebno izvršiti najkasnije do 28.05.2015. godine.

Predračun se izdaje na osnovu prijave, a dostavlja se putem e-maila. Originalni račun biće dostavljen na kursu.

Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije, odobravamo popust od 10%.

Za članice Resursnog centra CPCD primjenjuju se uslovi plaćanja prema statusu članstva organizacije u RC-u.

Uplatu možete izvršiti putem Raiffeisen bank br: 1610000024031082 sa naznakom: Uplata kootizacije za jednodnevni kurs „Grafički dizajn“

PREDAVAČ

Igor D. Dugonjić , 16 godina šef sektora grafike NTV Hayat, 4 godine glavni dizajner u Lutriji BiH zadužen za produkciju svih printanih, video i web materijala Lutrije BiH, paraleno s tim - 5 godina profestor Centra za poslovnu edukaciju u Sarajevu, kreator 3 kompletna kursa (50+ časova svaki od njih) – Priprema štampe, web dizajn i 3D studio max, edukovao do sada preko 230 osoba te stalno privatno angažovan od strane BH firmi na izradi reklamnih spotova, različitih priprema štampe te web stranica u proteklih 20+ godina profesionalnog rada.

Profesionalno poznavanje programa: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Corel Draw, 3D studio max, Swish. Vrlo solidno poznavanje programa Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Audition.

DODATNE INFORMACIJE

Osobe koje se prijave za kurs neophodno je da imaju laptop sa unaprijed instaliranim programom Photoshop CS6, te prije kursa, sa interneta, preko linka koji će obezbijediti CPCD, trebaju preuzeti ZIP fajl u kojem se nalaze radni fajlovi (tekstovi i slike) a koji će biti korišteni pri kursu.