Inovacije u nastavi informatike


Datum: 09. 11. 2016

Vrijeme: 10:00

Banja Luka – 15.11.2016.
Tuzla – 18.11.2016.
Mostar – 22.11.2016.

Edukator: Adin Begić, nastavnik informatike sa preko 8 godina iskustva rada sa učenicima u osnovnim i srednjim školama, Microsoft inovativni nastavnik za 2016-2017 godinu.

Pošaljite prijavu

Vodeća profesija 21. stoljeća se nalazi u oblastima informaciono-komunikacionih nauka, a svjedoci smo da nastavni planovi i programi u osnovnim i srednjim školama često ne prate savremene tehnologije, savremene metode rada, kao i sam pristup učenju informatike. Standardni (printani) udžbenici postaju neadekvatni zbog njihovog sadržaja i verzija softvera koje se u njima i spominju, pa zbog toga imamo i nezainteresovanost učenika za kompjuterskim naukama. Upravljanje promjenama u obrazovanju zahtjeva posebno stručno usavršavanje nastavnika i profesora što će omogućiti razmjenu iskustava, metoda i načina rada, kao i pripremu i korištenje digitalnih materijala sa aktuelnim sadržajima iz IT svijeta. Moderna nastava podstiče učenike na aktivno učešće u realizaciji planiranog nastavnog gradiva (istraživanje, učenje na daljinu, rad na projektima, timski rad, virtuelne škole) i druge aktivnosti koje povećavaju aktivnosti učenika i samo napredovanje shodno njegovim sposobnostima i prethodnom znanju.

Učenje ne treba završiti u školskom kabinetu informatike, potrebno je sadržaje učiniti zanimljivim i dostupnim u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i samim tim pripremati učenike za dalju edukaciju i tržište rada.

Lokacije datumi edukacije:

Sarajevo – 9.11. 2016. Centar za promociju civilnog društva, Gradačačka bb – sala SMART Resurnog centra

Tuzla – 18.11.2016. IPI Akademija, Kulina bana 2
Banja Luka  – 15.11.2016. u prostorijama Inovativnog centra Banja Luka, Dr. Mladena Stojanovića 4
Mostar  – 22.11.2016. godine u prostorijama poslovnog centra SPARK, Blajburških žrtava b.b.

Vrijeme: 10:00-17:00 časova

Kome je namijenjena edukacija? Edukacija je namijenjena učiteljima razredne i predmetne nastave zaintersovanim za primjenu informatike u nastavi, te nastavnicima i profesorima informatike u osnovnim i srednjim školama.

Cilj edukacije: Učesnici edukacije će se upoznati sa inovativnim metodama podučavanja gradiva informatike u nastavi, te će im biti predstavljena dosadašnja iskustva i besplatni alati za unapređenje nastave informatike (online alati, kao i rješenja za bolju produktivnost). Također će biti predstavljane i mogućnosti alata za online testove, video kanal, web bazirano programiranje, kako kreirati svoj blog i dijeliti nastavne materijale sa učenicima i kolegama.

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanoj obuci.

Smještaj i putni troškovi do mjesta održavanja edukacije: Organizator snosi troškove smještaja i prevoza za učesnike koji nisu iz gradova u kojima se odvija edukacija.*

Rok prijave: Prijave se primaju do 2 dana prije termina održavanja edukacije do 14h.

Odabir učesnika: Prednost pri odabiru učesnika se daje ranije prispjelim prijavama.

*Fond predviđen za prevoz i smještaj je oganičen, te organizator neće biti u mogućnosti svim učesnicima snositi troškove nego samo određenom broju.

PROGRAM EDUKACIJE

Edukacija će se realizovati u 5 cjelina:

  1. Sat kodiranja u školama – pripema i učešće
  2. Slobodni softveri u nastavi
  3. Pregled mogućnosti Office365 for education
  4. Pokretanje besplatnog bloga i video kanala, Korištenje apleta u nastavi (fizika, hemija - java simulacija), Online programiranje sa bilo kojeg mjesta uz pomoć web browsera

Prikaz mogućnosti edukativne društvene mreže, kreiranje online testova za učenike, Društvene mreže, Mreže za edukatore (razmjena iskustva)

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici će dobiti digitalne materijale kako bi mogli navedene mogućnosti implementirati i u svojoj školi.

Edukacije se organizuju uz podšku Švicarske ambasade u BiH.