Statistička obrada podataka: uđite u svijet brojeva i procenata


Datum: 27. 06. 2017

Vrijeme: 13:00

Cijena: 50 KM

Vrijeme: 13:00 - 17:00h

Cijena: 50KM+ PDV

Edukator: Nađa Zubčević, magistrica biologije-biohemije i fiziologije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa većim brojem objavljenih naučnih radova i bogatim iskustvom u naučnom istraživanju.

Pošaljite prijavu

Statistika se bavi prikupljanjem, obradom i analiziranjem podataka o masovnim pojavama. Polaznici će se na ovom treningu upoznati sa tipovima podataka u statistici, metodom uzoraka kao i sa osnovnim statističkim računicama.

Detaljnije će se govoriti o deskriptivnoj statistici (aritmetička sredina, medijan, mod) kao i kako se računa varijansa, standardna devijacija, koeficijent varijabilnosti, z-vrijednost. Statistički testovi kroz koje će se polaznici upoznati kroz zadatke su Hi-kvadratni test i Studentov T-test. Hi-kvadratni test je vrlo praktičan test koji može osobito poslužiti kada želimo utvrditi da li neke dobivene frekvencije odstupaju od frekvencija koje očekujemo pod određenom hipotezom. T-test je statistički postupak za testiranje značajnosti razlike između dva uzorka. Pored navedenog biće govora i o definisanju alternativne i nulte hipoteze.

Trening je namijenjen studentima dodiplomskih i postdiplomskih studija, te svim ostalim zainteresovanim koji žele da unaprijede svoje znanje iz obrade statističkih podataka.

 

PROGRAM TRENINGA

Šta je statistika?

Tipovi podataka

Deskriptiva statistika

T - test

Hi - kvadrantni test

Alternativna i nulta hipoteza