Samopouzdanje


Zašto je važno raditi na samopouzdanju kod djece? Što dijete ima veće samopouzdanje, bit će samouvjerenije u svoje sposobnosti, lakše će nalaziti prijatelje,
lakše će donositi odluke. Djeca visokog samopouzdanja općenito su uspješnija u životu.

Datum: 18. 11. 2016

Vrijeme: 15:00

Cijena: 0 KM

Edukatorica: Selma Šehanović, politologinja, wingwave coach, coach i savjetnica za komunikacije.

Pošaljite prijavu

„Nisam dovoljno dobar/a za to“...“Ja to ne mogu“....“Svi gledaju u mene“..“Pogriješit ću“.

Sva ljudska bića, barem jednom u svom životu, pomisle na neku izjavu iz reportoara „downera“(izjave koje nam umanjuju samopouzdanje) bez obzira koliko u nečemu bili dobri.

Vrijeme je da to promijenimo.

Svi imamo vlastitu definiciju samopouzdanja. Za neke je to onaj unutarnji glas koji nam govori da nešto možemo ili ne možemo dok je za druge to generalan stav ljudi prema njima samima.  Ono oko čega se svi slažemo, jeste da je samopouzdanje skup vjerovanja kojima doživljavamo sebe. Nivo samopouzdanja kojeg imamo, često ovisi od okoline u kojoj živimo, osoba u našem životu i situacija u kojima se nađemo. Sve što doživljavamo svakodnevno utiče na naš osjećaj vlastite manje ili veće vrijednosti bez obzira da li nas okolina smatrala malima ili velikima. Bitno je napomenuti da samopouzdanje ne ovisi od naših sposobnosti, talenata ili znanja. Moguće je da najuspješniji sportisti ili najbolji plesači imaju nisko samopouzdanje. Stoga je važno na ovoj temi i raditi. Osim osvještavanja procesa u nama samima koji pogoduju pojavi niskog samopouzdanja, postoje tehnike upotrebom kojih možemo naučiti kako da ne dozvolimo da se naše samopouzdanje poljulja dovoljno da nam to može naštetiti.

Ako želite čuti nešto više o samopouzdanju, vidjeti šta je to zdravo samopozdanje i osjetiti promjenu, pridružite nam se!

PROGRAM EDUKACIJE

Modul I: Šta je to samopouzdanje i koji su njegovi  izvori? Definiranje niskog samopouzdanja;

Modul II: Unutrašnji dijalog- Kvalitet razgovora koje vodimo sa sobom;

Modul III: Neverbalna komunikacija i samopouzdanje;

Modul IV: Do većeg samopouzdanja u 8 koraka. Kako biti vlastiti izvor motivacije?

DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko na temi samopouzdanja želite raditi sa coachom (savjetnikom) individualno, kontaktirajte nas na broj telefona 033 644 810.