Poslovna korespondencija


Mladi ljudi često ne obraćaju pažnju na detalje u dopisivanju sa institucijama, a ti detalji čine prvu sliku o nekoj osobi, bilo da se radi o zahtjevu za stipendijom, informacijama, prijavi za učešće u nekom programu ili za posao.

Datum: 13. 01. 2017

Vrijeme: 11:00

Cijena: 0 KM

Edukatorica: Aida Daguda

Pošaljite prijavu

Riječ korespondencija potiče od latinske riječi co-rrespondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska, dopisivanje. Poslovna korespondencija se još naziva i poslovna prepiska. Poslovna korespondencija predstavlja veoma važan, ključni dio poslovnih komunikacija!

U pisane poslovne komunikacije na papiru ubrajamo poslovna pisma i memorandume, a u elektronske pisane poslovne komunikacije ubrajamo e-mail, Web i chat komunikacije.

Od pisanih poslovnih komunikacija jedino se chat komunikacija ubraja u direktne jer su u njoj obje strane komunikacijskog procesa prisutne u istom trenutku.

Ova radionica je namijenjena mladima od 14 do 18 godina.

PROGRAM EDUKACIJE

Izrada pisanih poslovnih komunikacija provodi se u nekoliko koraka.

Prvi korak - poslovna komunikacija se planira tako da se određuje svrha, analiziraju čitaoci te bira kanal i medij komuniciranja.

Drugi korak - komunikacija se piše uz razradu organizacije i sastavljanje poruke.

Treći korak - komunikacija se popravlja i uređuje uz nekoliko ponovnih čitanja te šalje primaocu.