Mape uma


Ovakav način učenja nam omogućava da koristimo (i pamtimo) veoma obimnu materiju, sjećajući se samo suštine, bez velikih osvrtanja na detalje. Mape uma predstavljaju grafički prikaz jasnog i kreativnog. Specifičnost ovakvog učenja je u tome što se u isto vrijeme koriste obje moždane hemisfere.

Datum: 27. 05. 2017

Vrijeme: 12:00

Cijena: 50 + PDV KM

Vrijeme: 12:00 - 15:00h
Edukatorica: Majda Tolic, profesorica pedagogije sa dugogodišnjim iskustvom
Cijena: 50,00 + PDV

Pošaljite prijavu

Mape uma predstavljanju najbrže, najjednostavnije i najefikasnije sredstvo za učenje. Ljudski mozak sposoban je da zapamti do 7 činjenica svake sekunde ukoliko ga koristimo na pravi način. On je deset hiljada puta moćniji i fleksibilniji od bilo kojeg superkompjutera, a nažalost najveći broj ljudi koristi samo oko 1% njegovog kapaciteta. Mape uma predstavljanju moćno sredstvo za učenje koje će Vam pomoći da iskoristite puni kapcitet obe moždane himsfere i da iskoristite neograničenu moć Vašeg mozga.

Poznato je da školski sistem pridaje veći značaj lijevoj hemisferi mozga (logička strana), koja se bavi analizom, brojevima i logikom, dok desna hemisfera (kreativna strana) razvija maštu, sanjarenje, boje, slike i sintezu. Mape uma nam upravo pomažu da (is)koristimo potpuni kapacitet našeg mozga. Koristeći mape uma stimuliše se i i lijeva i desna hemisfera mozga.

Koristeći mape uma tj. grafičke prikaze određe materije sa lakoćom i uživanjem postičete bolje rezultate u pamćenju i učenju na svim nivoima, jer kao što svi znamo: učenje je najefikasnije onda kada je zabavno.

Mape uma će vam pomoći da naučite:

  • Veoma obimnu materiju u kraćem vremenskom periodu;
  • Da učenje može biti zabavno i lagano;
  • kako postići bolje pamćenje, učiti s razumijevanjem i postizati sve bolje i bolje rezultate;
  • kako mapama uma pripremati i uspješno polagati ispite u školi i na fakultetu;
  • Da sagledate cjelinu i da prepoznate i izdvojite bitno od nebitnog;
  • Da povezujete gradivo;
  • Kako da razvijete i koristite kreativno razmišljanje;
  • Koristiti nevjerovatan potencijal vašeg uma;
  • Izrađivati svoj lični stil mapiranja uma

Trajanje edukacije 3 sata, od 12h do 15h.

Mjesto održavanja: prostorije SMART Resursnog centra u ulici Gradačačka bb, Sarajevo (odmah pored Malezijskog mosta).

PROGRAM EDUKACIJE

Učesnici edukacije će steči osnovna teoretska znanja o pravilima mapiranja koja će samostalno na vlastitom primjeru primjeniti.

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici imaju mogućnost individualnih konsultacija i pomoći pri izrade lične mape na temu po izboru.