Kreativna škola web designa


Datum: 01. 04. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 99 KM

Datum: 01. i 02. april (teorijski dio)
08. i 09. april (praktični dio)

Vrijeme: od 10:00 do 16:00h

Edukator: Malik Hodžić, web marketing praktikant u digitalnoj kreativnoj agenciji New Media People. Student završne godine Komunikološkog fakulteta na smjeru PR marketing i član IMA (Internet Marketing Association).

Pošaljite prijavu

Edukacija „Kreativna škola web designa“ sastoji se iz dva dijela (teorijski i praktični). Teorijski dio zasnovan je na upoznavanju i savladavanju osnovnih pojmova vezanih za web dizajn, nove tehnologije i WordPress platformu, dok je praktični dio zasnovan na izradi WordPress web stranice. Polaznici će naučiti dizajnirati, kreirati, testirati i objaviti WordPress web stranicu.

Za učešće na edukaciji nije potrebno programersko predznanje, ali je neophodno poznavanje rada na računaru.

Cilj edukacije jeste upoznavanje polaznika sa osnovama web dizajna i praktičan rad na izradi WordPress web stranice. Poslije završene edukacije, svi polaznici će biti osposobljeni da samostalno dizajniraju i naprave web stranicu koristeći WordPress CMS.

Edukacija je namijenjena učenicima srednjih i osnovnih škola.

Edukacija traje 4 dana po 6 sati (ukupno 24 sata).

Termini edukacije:
01.04.2017. godine – od 10:00 do 16:00 sati
02.04.2017. godine – od 10:00 do 16:00 sati

08.04.2017. godine – od 10:00 do 16:00 sati
09.04.2017. godine – od 10:00 do 16:00 sati 

Napomena za polaznike: Radi instalacije originalnih i licenciranih programa i radnog materijala, ali i efikasnijeg učenja, polaznici moraju obezbijediti vlastiti laptop i miš.

Broj mjesta je ograničen.

Mjesto održavanja: Prostorije SMART Resursnog centra u ulici Gradačačka bb, Sarajevo (odmah pored Malezijskog mosta).

PROGRAM EDUKACIJE

  • Uvod u Internet of Things
  • Osnove web dizajna
  • Tehnička podloga za web
  • Uvod u HTML 5/CSS 3
  • Uvod u WordPress CMS
  • Dizajniranje web stranice
  • Kreiranje web sadržaja
  • Programiranje web stranice
  • Testiranje web stranice
  • Prezentacija web stranice

DODATNE INFORMACIJE

Svim polaznicima je obezbijeđen orginalan i licenciran radni materijal, te osvježenje tokom edukacije.