Kako napisati i uspješno objaviti naučni rad


Datum: 10. 03. 2017

Vrijeme: 13:00

Cijena: 40 KM

Vrijeme: 13:00 - 17:00h

Cijena: 40KM+ PDV

Edukator: Nađa Zubčević, magistrica biologije-biohemije i fiziologije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa većim brojem objavljenih naučnih radova i bogatim iskustvom u naučnom istraživanju.

Pošaljite prijavu

Radovi se najčešće dijele u dvije kategorije, na naučne i stručne radove. Naučni rad se najčešće definiše kao opis originalnih istraživanja koji mora biti napisan, objavljen i dostupan naučnoj javnosti. Da bi neki rad bio naučni rad, mora poći od određenog problema i zasnivati se na činjenicama do kojih se dolazi istraživanjem. Naučni radovi se najčešće sistematiziraju u sljedeće kategorije: naučni rad, prethodno saopštenje i pregledni članak.

Na ovom treningu polaznici će se upoznati sa kategorizacijom članaka kao i sa znanstvenim stilom. Najveći dio edukacije biće posvećen ključnim dijelovima znanstvenog članka, te pitanju kako pronaći odgovrajući časopis za objavu rukopisa.

Trening je namijenjen studentima dodiplomskih i postdiplomskih studija, te svim ostalim zainteresovanim koji žele da unaprijede svoje znanje i vještine pisanja naučnog rada i koji planiraju objavu istih.

PROGRAM EDUKACIJE

Kategorizacija članaka

Znanstveni stil

Dijelovi naučnog članka

Kojem časopisu poslati rukopis?

DODATNE INFORMACIJE

Trening je dio šireg edukacijskog programa „Gaudeamus” koji se sastoji od 3 treninga tj.

  1. Izrada maturskog/seminarskog/diplomskog rada;
  2. Kako napisati naučni rad;
  3. Statistička obrada podataka.

Polaznicima se nudi popust od 10% pri upisu na 2 treninga u sklopu programa „Gaudeamus”, a popust od 20% na upis sva 3 treninga.