Brzo, lako i jednostavno kroz hemiju


Učenici imaju različite interese i sklonosti prema računanju. Nekim učenicima/studentima je računanje zadovoljstvo, rade to s lakoćom, a nekima je računanje problem i rade to samo zato što moraju. Ova edukacija će pomoći i jednima i drugima.

Datum: 26. 07. 2017

Vrijeme: 13:00

Cijena: 40,00 KM

Vrijeme: 13:00-17:00h

Cijena: 40KM+ PDV

Edukator: Nađa Zubčević, magistrica biologije-biohemije i fiziologije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa objavljenim naučnim radom i iskustvom u naučnom istraživanju.

Pošaljite prijavu

U laboratoriji se često susrećemo sa rastvorima/otopinama tačno poznatog kvantitativnog sastava, a vrlo često i sami moramo da spravljamo ratvore/otopine sa poznatim sastavom. Kako bi znali kako i na koji način da to sa lakoćom uradimo, ovaj kurs će predstavljati odličnu osnovu za bolje shvatanje rastvora/otopina i njihovog spravljanja i izračunavanja.

RASTVORI ILI OTOPINE su homogene smjese dvije ili više čistih tvari. Sastoje se od rastvarača ili otapala, tvari u kojoj se pravilno raspoređuju (disperguju) čestice tvari koje se rastvaraju (topljive tvari). Sastav rastvora može se izraziti na više načina, a mi ćemo se kroz ovaj kurs upoznati sa:

  1. KONCENTRACIJOM (koja može biti masena, količinska, zapreminska)

Masena koncentracija predstavlja masu rastvorene supstance u jediničnoj zapremini rastvora.

Količinska koncentracija predstavlja količinu rastvorene supstance u jediničnoj zapremini rastvora.

Zapreminska koncentracija predstavlja zapreminu rastvora u jediničnoj zapremini rastvora.

Svaka od ovih koncentracija ima svoju formulu, sa kojom će se polaznici upoznati, a praktično ćemo prelaziti i davati primjere zadataka koji su u vezi sa ovim koncentracijama.

 Učenici/studenti tokom rješavanja zadataka imaju često problem da pretvaraju jednu jedinicu u drugu, te će im ovaj kurs omogučiti da i to sa lakoćom savladaju.

  1. UDIOM (koji može biti maseni, količinski, zapreminski)

Količinski udio je omjer količine otopljene tvari i zbira količina svih tvari u otopini.

Volumni udio neke komponente u smjesi je omjer volumena komponente i zbira volumena svih komponenti u smjesi.

Svaki od ovih udjela također imaju svoje formule, sa kojima će se polaznici upoznati i praktično prelaziti zadatake koji su u vezi sa njima.

U ovom kursu polaznici će se upoznati sa osnovama ovih rastvora i akcenat će biti na zadatke iz navedenih oblasti. Najbitnije je da se zadatak razumije, a tek onda način na koji ćete stići do tačnog rješenja. Kroz zadatke ćemo prolaziti postepeno, od najlakših do težih, a učesnici će imati priliku da i sami rade zadatke i da upoređuju rezultate.
 
NAPOMENA: Potrebno je prethodno znanje iz osnova hemije.

Kurs će se održati u periodu od 13:00-17:00h.

„Svi događaji SMART Resursnog centra se fotografišu u promotivne svrhe. Fotografije se objavljuju na web portalu www.civilnodrustvo.ba, te putem naših društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da budete na fotografijama molimo da se javite nekom od uposlenika SMART Resursnog centra prije događaja, u suprotnom ćemo smatrati da ste saglasni sa objavom vaših fotografija.“

PROGRAM EDUKACIJE

RASTVORI ILI OTOPINE

KONCENTRACIJA (masena, količinska, zapreminska)
UDIO (maseni, količinski, zapreminski)

DODATNE INFORMACIJE

Edukacija je namijenjena osobama od 16-22.