Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini


Cilj projekta je pridonijeti povećanju interakcije i saradnje između raznih društvenih i etničkih grupa u BiH kroz dijalog, zajedničku identifikaciju prioriteta i kroz saradnju na pronalasku rješenja.

Donator: UN agencije

Period: august 2018 - januar 2019

Cilj projekta je pridonijeti povećanju interakcije i saradnje između raznih društvenih i etničkih grupa u BiH kroz dijalog, zajedničku identifikaciju prioriteta i kroz saradnju na pronalasku rješenja.

Projekat Dijalog za budućnost je zajednički projekat Ujedinjenih nacija koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO pod visokim pokroviteljstvom članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH). Cilj projekta je pridonijeti povećanju interakcije i saradnje između raznih društvenih i etničkih grupa u BiH kroz dijalog, zajedničku identifikaciju prioriteta i kroz saradnju na pronalasku rješenja. Prva faza projekta je implementirana u periodu između 2014., i 2016. godine s ciljem unaprjeđenja stavova i percepcija spram suživota, izgradnje povjerenja i poštivanja različitosti kroz niz aktivnosti implementiranih u BiH.

Druga faza projekta je fokusirana na institucionalizaciju dijaloga kao mehanizma za osnaživanje društvene kohezije, kao i na pružanje prilika za izgradnju vještina za mlade lidere. Projekat promoviše  veću saradnju među lokalnim zajednicama, kulturnu raznolikost kroz nastavne i vannastavne aktivnosti  te će pružiti priliku građanima, organizacijama i zajednicama  za učešće u programu kroz javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga. 

Na temelju Deklaracije o platformi dijaloga projekat namjerava povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou uspostavljanjem platformi za dijalog,  s ciljem „  da svi narodi i građani Bosne i Hercegovine, posebno mladi, postanu aktivni učesnici i pokretači promjena te da sarađuju ​​s nama u razvoju politika s ciljem prevazilaženja ključnih izazova s ​​kojima se suočava Bosna i Hercegovina ". 

Cilj platforme za dijalog će biti podsticanje lokalnih zajednica da diskutuju o zajedničkim izazovima i zajedničkim rješenjima za probleme kroz međusobnu saradnju.

Projekat Dijalog za budućnost je u junu 2018. godine uspostavio saradnju s četiri lokalne organizacije civilnog društva (Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Vive Žene, OKC Banja Luka i Genesis) na realizaciji pripremih aktivnosti koje će dovesti do konačnog uspostavljanja platformi dijaloga u 28 opština. Pripremne aktivnosti će se okončati u januaru(siječnju) 2019. godine.   Aktivnosti Centra za promociju civilnog društva  će obuhvatiti minimalno 1.000 građana i građanki u 13 opština/općina i gradova (Stari Grad Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Pale, Sokolac,Trnovo, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Mostar i Trebinje).

Projektne aktivnosti CPCD-a u periodu od augusta/kolovoza 2018. do sredine januara/siječnja 2019. godine su usmjerene na jačanje saradnje i uključivanje različitih interesnih skupina u konstruktivni lokalni dijalog koji je osnova za postizanje jačanja društvene kohezije. U svakoj općini/opštini obuhvaćenoj projektom će, bazirano na nalazima mapiranja sudionika u projektu, CPCD inicirati i voditi dijaloške platforme sa mladima, predstavnicima/ama lokalne vlasti, organizacijama civilnog društva, obrazovnim i kulturnim institucijama, privrednim subjektima i svim zainteresovanim građanima i građankama. Drugi set planiranih aktivnosti se odnosi na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz razvijanje edukativnih modula baziranih na specifičnim potrebama organizacija s ciljem osiguravanja održivosti participativnog procesa lokalnog dijaloga.

Svi građani i građanke zainteresovani/e za učešće u lokalnim platformama u navedenim opštinama/općinama se mogu javiti na mail dajana.cvjetkovic@cpcd.ba