petak, 05. april 2019.

Zaključci | Okrugli sto: NVO sektor u BiH – Kritički pogled iznutra


Centar za promociju civilnog društva je 1. aprila, 2019.godine u prostorijama Fakulteta političkih nauka u Sarajevu održao okrugli sto „NVO sektor u BiH – Kritički pogled iznutra“  koji je imao za cilj podsticanje kritičkog javnog dijaloga o mjestu i ulozi NVO sektora danas u BiH. Predstavnici NVO sektora osvrnuli su se na mnoge aspekte sa kojima se sektor suočava u okruženju u kojem djeluje ali vrlo kritično i prema vlastitim slabostima, konformizmu i činjenici da je krajnje vrijeme da se preduzmu određene mjere za unaprijeđenje stanja.

Posebno su naglašene činjenice da se NVO često ponašaju kao da su sami sebi svrha, da je osnovni cilj obezbjediti grantove te da moramo preispitati vlastitu ulogu u zajednici i društvu, da su nam vrijednosti civilnog društva i naša proklamovana misija u drugom planu. Uočljiv je izostanak proaktivnog odnosa prema donatorima i prihvatanje njihove agende, bez obzira na uočene nedostatke u društvu, te da se evidentno možemo upitati da li smo i dalje kreatori rješenja ili prije da postajemo dio problema, sa kojima se suočava i bh. društvo. Neophodan je novi, autentični koncept i praksa NVO sektora u BiH jer veliki broj regstrovanih udruženja ne znači da to povećanje brojnosti sugeriše i jednak kvalitet, te pokušati da se napravi kvalitativni prelaz da je manje, bolje. U takvom ambijentu posebno dolaze do izražaja slaba umreženost i podrška ciljnih skupina, te nizak nivo javnog povjerenja i nedostatak efektivnih partnerstava i saradnje, kako unutar sektora tako i nedovoljne interakcije sa okruženjem.

Zaključeno je takođe da se akademska zajednica mora mnogo efektivnije uključiti u pronalazak novih puteva za kreiranje povoljnijeg poticajnog ambijenta za rad civilnog društva, te nevladinih organizacija unutar njega, ali i uspotavljanja kvalitetnih partnerstava NVO sa biznis sektorom. Saradnja sa vlastima na svim nivoima treba da bude u fokusu ali na jasnim principima i bez prihvatanja donatorskog pritiska da se to čini po svaku cijenu u sredinama gdje vlast ne radi dovoljno transparentno niti gdje očigledno pokazuje da ne radi u korist građana.

Okrugli sto se održava u okviru aktivnosti OCD Partnerstvo za razvijanje efektivnosti (CPDE) i CIVICUS-a, koji sa Građanskim inicijativama iz Beograda i Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva iz Skoplja organizuju ovogodišnji Svjetski samit civilnog društva i CIVICUS Globalnu sedmicu civilnog društva u Beogradu, od 8 - 12.4.2019.godine. Tom prilikom će biti prezentirani i zaključci sa okruglog stola „NVO sektor u BiH – Kritički pogled iznutra“. 

Linkovi:

http://www.portal-udar.net/mnogi-izazovi-pred-nvo-sektorom-u-bih-donatori-zahtijevaju-brojne-uslove/

https://www.youtube.com/watch?v=wb5meIbg-5Y&t=3s

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/270708/potaknuti-kriticki-javni-dijalog-o-mjestu-i-ulozi-nevladinog-sektora-u-bih

https://tv1.ba/istaknuto/dnevnik-u-17-1-4-2019/

https://www.youtube.com/watch?v=0OAcJEORK9M

http://www.fena.ba/article/1077341/vrijednost-nevladinog-sektora-mjeriti-spram-rezultatima

radio BHRT i FBiH, radio Slobodna Evropa