utorak, 21. februar 2017.

VAŽAN PODSJETNIK ZA UDRUŽENJA I FONDACIJE


Udruženja i fondacije dužni su voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

Izvještaji se, ovisno o sjedištu udruženja ili fondacije dostavljaju do 28.2.2017:

za FBiH - Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA)

za RS - Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF)

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 94/16), udruženja i fondacije registrovana na državnom nivou dobila su još jednu dodatnu adresu za dostavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja. Shodno novim zakonskim odredbama finansijski izvještaj se dodatno dostavlja Ministarstvu pravde BiH.

Rok za dostavljanje finansijskih izvještaja Ministarstvu pravde BiH za prethodnu poslovnu godinu je 30. april 2017. godine. Kaznom od 300 od 3.000 KM kaznit će se udruženje ili fondacija koja ne podnese izvještaj Ministarstvu. Za udruženja i fondacije koji nisu registrovani na nivou BiH, ostaje obaveza predavanja izvještaja jednoj od prethodno navedenih agencija u skladu sa odredbama važećih računovodstvenih zakona i definisanim rokovima za predaju.

Obzirom da su trenutno u toku izrade godišnjih finansijskih izvještaja, podsjećamo udruženja i fondacije da blagovremeno predaju svoje finansijske izvještaje nadležnom organu prema sjedištu registracije i Ministarstvu pravde BiH (za one registrovane na državnom nivou).

Također podsjećamo na obavezu čuvanja finansijskih izvještaja od najmanje pet godina što vrijedi za sva udruženja i fondacije, osim ako posebnim propisom nije utvrđen duži period čuvanja.