četvrtak, 8. oktobar 2020.

Ukupni Indeks održivosti OCD u BiH nepromijenjen već 14 godina


Prezentacija Izvještaja USAID Indeksa održivosti OCD u BiH za 2019. godinu ukazala na ozbiljne zastoje u razvoju civilnog sektora

Centar za promociju civilnog društva danas je u prostorijama SMART Resursnog centra predstavio rezultate USAID Indeksa održivosti organizacija civilnog društva u BiH za 2019. godinu  pred predstavnicima nevladinih organizacija, vlasti, donatora i medija, analizirajući sedam oblasti: pravno okruženje, organizacijske kapacitete, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž.

U prezentaciji je naglašeno da je nivo održivosti sektora već duži niz godina, praktično od 2008. na istom nivou što ne sugeriše samo to da je u pitanju neodvoljan angažman predstavnika civilnog društva nego da je ambijent u kojem djeluju udruženja pod snažnim uticajem političkih faktora. Stoga je i dimenzija koja mjeri zagovaračke aktivnosti ocijenjena kao najuspješnija jer potvrđuje aktivitet organizacija civilnog društva ali  naglašava upitnu efektivnost koja ne zavisi samo od OCD. Ukazano je na potrebu za unapređenjem funkcionalnosti web platforme Ministarstva pravde BiH za e-konsultacije koja treba da omogući svakom građaninu i zainteresovanoj javnosti da dostavi primjedbe i sugestije na zakone i druge dokumente koji se nalazi u pripremi za razmatranje u Parlamentu BiH.

Istaknut je nepovoljan položaj udruženja registrovanih na nivou Ministarstva BiH jer se njihovi uposlenici, u smislu primjene Zakona o radu, tretiraju na isti način kao državni službenici, što ih u praksi diskriminira u odnosu na udruženja registrovana na drugim nivoima, ali i na same državne službenika jer ta udruženja nisu budžetski korisnici.

Učesnici su takođe potvrdili  veoma nepovoljan ambijent u oblasti finansijske održivosti ističući činjenicu  netransparentnog načina finansijske podrške od domaćih vlasti. Nadalje, najveći dio  javnih sredstava namijenjenih nevladinom sektoru  dodjeljuju se sportskim i udruženjima veterana dok su sve ostale oblasti djelovanja organizacija civilnog društva značajno zanemarene.

USAID Indeks održivosti organizacija civilnog društva je analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora koji se istražuje već 23-tu godinu u 24 zemlje Centralne i Istočne Evrope te regiji Evroazije. Indeks je izradila Američka Agencija za međunarodni razvoj USAID u partnerstvu sa lokalnim organizacijama zemalja u kojima se analiza sprovodi.

BiH se trenutno nalazi na sredini ljestvice sa ocjenom 3.8 i pomenuta stagnacija korespondira i sa ocjenom Evropske komisije da je u Bosni i Hercegovini postignut skroman ili nikakav rezultat u prethodnom periodu, koji obuhvata i civilno društvo, u 2019. godinu za koju je i pripremljen Izvještaj.

Izvještaje  na b/h/s jeziku

Izvještaj na engleskom jeziku