petak, 08. mart 2019.

Sretan Međunarodni dan žena!


Vaš CPCD i SMART RC tim

Međunarodni dan žena je dan kada su žene prepoznate za svoja dostignuća bez obzira na nacionalne, etničke, jezičke, kulturne, ekonomske ili političke podjele.

Od tog ranijeg perioda, Međunarodni dan žena je preuzeo novu globalnu dimenziju za žene u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Međunarodni ženski pokret je i dan danas u razvoju i rastu, ali nepobitno gradi čvrste temelje ravnopravnosti, podrške ženskim pravima i njihovog učešća u političkom i ekonomskom životu.

Povelja UN-a je potpisana 1945. godine i radi se o prvom međunarodnom sporazumu koji je potvrdio princip jednakosti između žena i muškaraca.

Međunarodni dan žena se, dakle, slavi već više od jednog stoljeća, a prvi skup 1911. godine podržalo je više od milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj.

Danas, ovaj dan pripada svim grupama svugdje i nije specifičan za zemlju, grupu ili organizaciju.

Ravnopravnost u ovom kontekstu je, dakle, vrijednost za koju se i dan danas vodi borba, često na individualnom nivou kroz svakodnevne aktivnosti u životu jedne žene i savremenog muškarca.

Pored priznanja koje želimo odati svakoj toj ženi i muškarcu, želimo istaći i poseban doprinos organizacija civilnog društva koje već godinama djeluju u oblasti ženskih prava i ravnopravnosti i koje u naše ime istupaju i stvaraju historiju strategija, standarda, programa i ciljeva za unapređenje položaja žena.

CPCD i SMART RC tim vam želi sretan Međunarodni dan žena!