petak, 6. septembar 2019.

Prezentovana Platforma Mediji za ljudska prava – Mapiraj.ba


Ova online platforma uvest će nove pogodnosti koje se tiču kako novinara, tako i marginalizovanih grupa, čija se prava krše.

U Sarajevu, 04. septembra 2019. godine, u prostorijama EU Info Centra predstavljena je platforma koja omogućava praćenje potreba i interesa medijske zajednice, kao i građana, civilnog društva i lokalnih institucija vlasti, koji dobijaju informacije ili su subjekt informisanja.

Projekat provode Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju ProEduca, a uz finansijsku podršku Evropske unije.  Pored navedenih, podršku Udruženju BH novinari pružio je i Centar za promociju civilnog društva, koji unazad nekoliko godina implementira Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) te na taj način podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH. Udruženje BH novinari su kroz IMEP-ov program, koji provodi Centar za promociju civilnog društva, bili korisnici grantova  Media Mixer sarađujući sa drugim medijskim kućama te je Centar svojim prisustvom podržao još jednu njihovu ideju, Platformu Mapiraj.ba.

„Glavni cilj kreiranja platforme Mapiraj.ba jeste stvoriti atmosferu koja će podržavati zaštitu ljudskih prava, ali ne samo iz lične perspektive, iz perspektive zajednica ili profesionalnih organizacija kojoj pojedinac može pripadati. Fokus jeste da zajedno budemo javni branitelji ljudskih prava, kako kroz ovu platformu, tako i kroz lični doprinos zalaganja“ – istakla je generalna tajnica Udruženja BH novinari, Borka Rudić.

Ova online platforma uvest će nove pogodnosti koje se tiču kako novinara, tako i marginalizovanih grupa, čija se prava krše. Platforma  prvenstveno stavlja fokus na rješavanje problema kršenja ljudskih prava marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini. Prisutni novinari, predstavnici civilnog društva iz različitih bh. institucija imali su priliku upoznati se sa osnovnim konceptom platforme, putem video vodiča.

Mapiraj.ba nudi internetske alate za sistematsko praćenje i javno prezentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara/ki i svih drugih građana/ki BiH, naročito marginalizovanih grupa.  Pomenutim društvenim grupama se krše osnovna ljudska prava, ali se takođe pojavljuju i u ulozi onih koji narušavaju prava drugih: novinari putem neprofesionalnog izvještavanja i diskriminisanja u medijskim sadržajima, građani/ke kroz upotrebu govora mržnje na društvenim mrežama i online portalima i institucije vlasti kroz individualni i kolektivni pritisak na određene medije i novinare.

“I jednoj i drugoj društvenoj grupi se krše osnovna ljudska prava, ali se takođe pojavljuju i u ulozi onih koji narušavaju prava drugih: novinari putem neprofesionalnog izvještavanja i diskriminisanja u medijskim sadržajima, građani/ke kroz upotrebu govora mržnje na društvenim mrežama i online portalima” - rečeno je tokom video predstavljanja platforme.

Postojanje ovakve platforme omogućava članovima i članicama IMEP programa da se upoznaju sa  ljudskim pravima, uče iz slučajeva drugih, nauče prepoznati slučajeve kršenja ljudskih prava te imaju na umu da postoji ova platforma kao prostor u kojem mogu podijeliti svoja iskustva. Govornici/e ove platforme su ukazali na neke od tekućih problema sa kojima se susreću i učesnici/e IMEP programa, a koji trebaju više medijske pažnje.

Dobrom koordinacijom organizacija, novinara i bh građana moguće je postići zacrtani cilj ovog projekta. U budućnosti je planirano da na kraju svake godine bude objavljena Bijela knjiga ljudskih prava, koja će predstavljati svojevrstan uvid o kršenju svih ljudskih prava u BiH. Planirano je da objavljivanje ove knjige bude ustaljena praksa, kako bi na taj  način bila osigurana efikasna razmjena podataka o kršenju ljudskih prava.


Članak pripremio: MEDIA LAB TIM