četvrtak, 13. avgust 2020.

Poziv za učestvovanje u komentarima na tekst Metodologije Budžet za građane institucija BiH


Rok za dostavu komentara 25.8.2020.

U okviru priprema za izradu „Budžeta za građane“ institucija BiH, pripremljen je nacrt Metodologije za pripremu i publikovanje ovog dokumenta. Metodologija je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u cilju pripreme i publikovanja dokumenta „Budžet za građane“. U njoj su definisani detaljni razlozi i opisi za sve korake u procesu pripreme, objavljivanja, distribucije i komuniciranja samog dokumenta. Metodologija uključuje ​​metodološke smjernice i primjere, te služi kao određena vrsta priručnika za izradu „Budžeta za građane“.

Metodologija je pripremljena uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Razvoja agencija Eda.

U cilju pripreme što kvalitetnije Metodologije, ovim putem pozivamo predstavnike nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih aktera da aktivno učestvuju u procesu i dostave svoje sugestije i komentare na pripremljeni nacrt dokumenta koji je dostupan na: https://bit.ly/3gnCE3f i web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH:

https://www.mft.gov.ba/hrv/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=152 kao i u prilogu email-a.

Sugestije i komentari se mogu dostaviti putem email-a: hpasic@mft.gov.ba, vbozovic@mft.gov.ba i vlovric@mft.gov.ba najkasnije do 25.8.2020. godine.