utorak, 01. decembar 2015.

Okrugli sto „Uspostavljanje saradnje institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva“


Centar za promociju civilnog društva je u partnerstvu sa udruženjem građana „ZAJP“ iz Banja Luke 24.11.2015.godine organizovao okrugli sto na temu „Uspostavljanje saradnje institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva“.

Cilj ovoga skupa je bio da se prodiskutuju pitanja značajna za uspostavljanje institucionalne saradnje ova dva sektora na nivou Republike Srpske te da se pokrenu procesi koji će dovesti do konkretizacije okvira i sadržaja samog sporazuma. Na skupu su bili prisutni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske te nevladinog i biznis sektora.

U okviru projekta urađena je i prigodna publikacija kao rezultat istraživačkog rada autora Vanje Milašinoviće koji je takođe prezentiran na okruglom stolu u cilju boljeg informisanja prisutnih o trenutnom stanju saradnje te dobrim praksama iz regiona.