utorak, 01. decembar 2015.

Okrugli sto „Sporazum o saradnji između Vlade FBiH i nevladinog sektora – razlozi i mogućnosti za uspostavu te izazovi praktične primjene“


Centar za promociju civilnog društva je u partnerstvu sa udruženjem građana „ADI“ iz Sarajeva 27.11.2015.godine organizovao okrugli sto na temu „Sporazum o saradnji između Vlade FBiH i nevladinog sektora – razlozi i mogućnosti za uspostavu te izazovi praktične primjene“

Cilj ovoga skupa je bio da se prodiskutuju pitanja značajna za uspostavljanje institucionalne saradnje ova dva sektora na nivou Federacije BiH a naročito Okvirni mehanizam za suradnju OCD i Vlade u BiH - Implementacija Sporazuma između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH, razlozi za uspostavljanje mehanizama za suradnju OCD i Vlade na  nivou FBiH, moguće institucionalne prepreke, funkcionalnost predloženih opcija – izbor najpogodnije opcije.

Uvodničari na skupu su bili Žarko Papić, Goran Žeravčić i Snježana Ivandić Ninković a među učesnicima su bili prisutni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Federacije BiH te nevladinog i biznis sektora.