četvrtak, 12. novembar 2015.

Održana radionica na temu „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020“


12. novembra u prostorijama Resursnog Centra CPCD-a u Sarajevu održana je radionica na temu „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020“.

Radionica je organizovana u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova i NCP sistemom BiH, a predavači su bili vodeći bh. stručnjaci za EU program Horizon 2020, koji ujedno djeluju i kao državne kontakt tačke NCP sistema u Bosni i Hercegovini.

Horizon 2020 je do sada najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa fondom od ukupno 78 milijardi eura, dostupnih do 2020. godine. Plaćanjem tzv. „ulazne karte“ bh. institucije i organizacije dobile su mogućnost ravnopravnog učešća u ovom programu.

Cilj radionice bio je da učesnici kroz niz praktičnih primjera steknu osnovna znanja o tome kako pripremiti kolaborativni projekat u programu Horizon 2020. Radionica je bila podijeljena u četiri dijela u kojima su učesnici savladali najvažnije dijelove pisanja projekta tj. uslove za učešće i planiranje konzorcijuma, tipove troškova i njihovu kalkulaciju, aplikacioni obrazac za RIS i CSA kolaborativne tipove projekta i kriterijuma ocjenjivanja.

Radionica je bila namijenjena svim zainteresovanim za sam program Horizon 2020, poslovnom i vladinom sektoru, fakultetima-univerzitetima, istraživačkim ustanovama, pojedincima, dok su organizacije civilnog društva s istraživačkim kapacitetima bile naročito ohrabrene da učestvuju u radionici, kako bi saznale više o pisanju kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020.

Radionici je prisustvovalo 24 predstavnika organizacija civilnog društva, poslovnog i vladinog sektora, univerziteta-fakulteta, istraživačkih ustanova i ustanova koje se bave istraživanjem i inovacijama.