ponedjeljak, 23. novembar 2015.

Obavijest - Ministarstvo pravde BiH povuklo Prijedlog izmjena Zakona o udruženjima i fondacijama


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) obavještava građane i organizacije civilnog društva da je Ministarstvo pravde BiH povuklo Prijedlog izmjena Zakona o udruženjima i fondacijama (Zakon) prije parlamentarne rasprave. Shodno informacijama koje imamo razlog povlačenja je daljnji rad na Zakonu.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) zahvaljuje svim organizacijama i pojedincima/kama koje su u proteklim danima kroz peticiju dostavili svoju podrsku CPCD-u u pogledu komentara na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona.

CPCD će i dalje nastaviti svoj rad u svim poljima koji su od interesa za civilno društvo u BiH.