četvrtak, 16. februar 2017.

Javna rasprava o Sporazumu VM BiH i NVO u BiH - Banja Luka


Poštovane članice i članovi organizacija civilnog društva,

Pozivamo vas da učestvujete na javnoj raspravi o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća/Savjeta ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH (Sporazum), koja će se održati 27.02.2016. godine (ponedeljak) sa početkom u 12:00 sati, u Skupštini grada, sala 33, Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

Javnu raspravu organizuju Ministarstvo pravde BiH, Centar za promociju civilnog društva i predstavnici  projekta «Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom» (CBGI) kojeg finasira Evropska unija.

Na inicijativu organizacija civilnog društva, Vijeće/Savjet ministara BiH je 2007. usvojilo i potpisalo Sporazum, međutim najveći njegov dio nije proveden u praksi, naročito kada je u pitanju uspostavljanje institucionalnih mehanizama za funkcionalni dijalog Vijeća/Savjeta ministara BiH sa organizacijama civilnog društva u BiH.

Na 86. sjednici Vijeće/Savjet ministara BiH, održanoj 20.12.2016. godine, usvojena je Informacija o implementiranju Sporazuma, kojom se predlaže usvajanje novog Sporazuma koji će jasnije definisati saradnju organizacija civilnog društva i Vijeća/Savjeta ministara BiH, i koji će adekvatno odgovoriti na trenutne izazove i nastojanja BiH da se kvalitetnije integriše u EU.

Ministarstvo pravde BiH pripremilo je tekst Sporazuma, koji nudi na široke konsultacije  sektoru civilnog društva i paralelno institucijama Vijeća/Savjeta ministara BiH.

Zbog značaja Sporazuma kojim se utvrđuju temelji buduće saradnje organizacija civilnog društva sa institucijama Vijeća/Savjeta ministara BiH, smatramo da je izuzetno važno da utičemo na definiranje teksta Sporazuma, kao i da nadziremo, odnosno učestvujemo u procesu njegove primjene.

Organizacije mogu delegirati više predstavnika za učešće na javnoj raspravi.  

Organizatori na žalost nisu u mogućnosti snositi putne troškove za učešće u javnoj raspravi. 

Zbog organizacionih razloga, molimo da Vaše učešće na javnoj raspravi potvrdite najkasnije do srijede, 22.02.2017. putem online prijave na sljedećem linku. 

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da pozovete 033 64 48 10 (kontakt osoba Omir Tufo).

Preliminarni dnevni red javne rasprave

Prednacrt Sporazuma