utorak, 21. februar 2017.

Javna rasprava o Sporazumu o saradnji VM BiH i NVO u Mostaru


20.02.2017. godine u Mostaru održana je javna rasprava o Sporazumu o saradnji izmedju VM BiH i NVO (Sporazum). Na skupu, na kojem je učestvovalo 25 organizacija civilnog društva iz mostarskog regiona, diskutovano je o prednacrtu Sporazuma kao dokumenta kojim se definišu principi i prioriteti u saradnji vlasti i NVO na nivou VM BiH. Pomoćnik ministra pravde Nedžad Salman istakao je da Ministarstvo pravde BiH već dugi niz godina provodi konkretne aktivnosti na uključenju civilnog društva u procese kreiranja politika - od usvajanja pravila za konsultacije iz 2006. i 2014., preko platforme za e-konsultacije iz 2016  do aktuelnog dokumenta Sporazuma kojim se građanima i NVO daje jasna i definisana  uloga u saradnji sa institucijama vlasti na nivou BiH. 

Istaknuto je takođe da su novim Sporazumom ispravljene proceduralne odredbe kojima je Sporazum iz 2007. postao neprovodiv te će u punom obimu biti uključeni predstavnici NVO,  kako u definisanju samog teksta Sporazuma ali i uspostave mehanizama nadzora nad njegovom primjenom. Ovom inicijativom aktuelni sastav VM BiH  iskazao je želju da vodi aktivan i funkcionalan dijalog sa NVO ali i odgovoran odnos i pristup prema procesu evropskih integracija u kojem se saradnja vlasti sa civilnim društvom posebno ističe.

I na narednim javnim raspravama, koje će se održati u Livnu, Banja Luci i Bijeljini očekuje se konstruktivan doprinos i značajan odziv NVO. Na kraju procesa usaglašavanja Sporazum će biti ponuđen svim NVO u BiH da ga podrže i potpišu kao temeljni akt za saradnju sa VM BiH.