petak, 20. novembar 2015.

Info dan na temu „Koje mogućnosti nam nudi EU program „Kreativna Evropa“?


20. novembra 2015. godine, u prostorijama Resursnog Centra CPCD-a u Sarajevu, održan je info-dan „Koje mogućnosti nam nudi EU program „Kreativna Evropa“?“

Info-dan je organizovan u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Deskom Kreativne Evrope za BiH, čiju ulogu obnaša konzorcij dvije organizacije - udruženje „Akcija“ iz Sarajeva i „Asocijacija za vizualnu kulturu Vizart“ iz Banja Luke. Predavači su bili vodeći bh stručnjaci za EU program „Kreativna Evropa“, a koji ujedno djeluju kao Desk Kreativne Evrope u BiH, Aida Kalender, Akcija Sarajevo, šef Deska Kreativna Evropa BiH i Zoran Galić, Vizart Sarajevo, šef MEDIA Deska Kreativna Evropa BiH.

Novi EU program „Kreativna Evropa“ podržava evropsku kinematografiju, te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Program podržava očuvanje i promicanje evropske kulturne i jezične raznolikosti, te jačanje konkurentnosti sektora, čime se doprinosi ostvarivanju ciljeva strategije EU2020. Program objedinjuje dosadašnje programe: Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus.

Cilj samog info-dana bilo je upoznavanje učesnika sa svim relevantnim informacijama o EU programu Kreativna Evropa, kao i pružanje podrške potencijalnim aplikantima u audiovizuelnom i kulturnom sektoru u BiH. Osim samog predstavljanja programa, objašnjena su i osnovna finansijska i pravna pravila programa, načini učešća, i pronalaženje partnera.

Info-dan je bio namijenjen svim zainteresovanim za sam program „Kreativna Evropa“, potencijalnim aplikantima,  predstavnicima organizacija civilnog društva, institucijama kulture, audiovizuelnim organizacijama, obrazovnim institucijama, institucijama lokalnih samouprava, i drugim zainteresovanim subjektima. U zavisnosti od područja interesovanja potencijalnih aplikanata (kultura ili audiovizuelni sektor) učesnici su bili podijeljeni u dvije radne grupe i to „KULTURA“ i „MEDIA“, gdje su bili upoznati sa praktičnim primjerima neophodnim za aplikaciju.

Na info-danu je prisustvovalo 38 predstavnika organizacija civilnog društva, institucija kulture, audiovizuelnih organizacija, obrazovnih institucija, institucija lokalne samouprave i zainteresovanih pojedinaca.