utorak, 14. mart 2017.

CPCD zapošljava


 Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva raspisuje

OGLAS 

za upražnjene pozicije

 

Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane osobe, koje su spremne raditi u timu! Sva radna mjesta su u Sarajevu.

 

 1. Menadžer projekta 1 izvršitelj/ica 

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

 • Univerzitetska diploma (poželjno magistar/magistrica političkih nauka ili prava)
 • Iskustvo od najmanje 5 godina, od čega najmanje tri na menadžerskoj poziciji u NVO sektoru
 • Vozačka dozvola i iskustvo
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, kao i službenih jezika BiH
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije.

 

 1. Službenik/ca na projektu                    1 izvršitelj/ica 

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

 • Univerzitetska diploma (poželjno Pravni fakultet)
 • Najmanje tri godine iskustva u radu  na projektima  
 • Vozačka dozvola i iskustvo
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, kao i službenih jezika BiH
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije.

 

 1. Službenik/ca za grantove                  1 izvršitelj/ica

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet)
 • Najmanje 3 godine iskustva u NVO sektoru, poželjno na finansijskim poslovima/dodjeli grantova drugim organizacijama
 • Vozačka dozvola i iskustvo
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, kao i službenih jezika BiH
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije.
 • Preciznost i tačnost u radu

 

 1. Službenik/ca za finansije 2 izvršitelja/ice
 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet)
 • Poželjno poznavanje programa Quicken
 • Najmanje 3 godine iskustva u NVO sektoru, poželjno na finansijskim poslovima 
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole i iskustva
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, kao i službenih jezika BiH
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije.
 • Preciznost i tačnost u radu

Motivaciono pismo i biografiju je potrebno poslati putem emaila prijava@cpcd.ba najkasnije do 27.3.2017. godine. U naslovu emaila obavezno naznačiti na koju poziciju se prijavljujete (1, 2, 3 ili 4). Na primjer, naslov poruke može biti “Prijava za poziciju 2”.