srijeda, 22. mart 2017.

CPCD održao sastanke sa predstavnicima poslaničkih klubova NS RS


U okviru Programa zagovaranja CSSP projekata, CPCD je održao šest sastanaka sa poslaničkim klubovima Narodne skupštine RS po pitanju izmjene legislative koja tretira pitanja korporativne i individualne filantropije te boljeg definisanja odnosno ujednačavanja djelatnosti od javnog interesa za RS.

Svi predsjednici poslaničkih klubova NDP, PDP, SNS, SDS, Koalicija domovina kao i potpredsjednik NSRS g. Nenad Stevandić su podržali inicijativu izmjena Zakona o porezu na dobit , Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na nepokretnosti kojima bi se proširio krug djelatnosti koje nisu prepoznate u pomenutim zakonima a predstavljaju ustavom zaštićene vrijednosti. 

Sadašnji entitetski zakoni ne prepoznaju kao opšti interes jačanje demokratije, vladavinu prava, borbu protiv korupcije, zaštitu prirode i životinja, ruralni razvoj i razvoj turizma, zaštitu potrošača i mnoge druge djelatnosti. Lista djelatnosti u opštekorisne svrhe u Zakonu o porezu na dohodak ne korespondira sa istom listom djelatnosti u Zakonu o porezu dobit  kako RS tako i u FBiH. Sa stanovišta konzistentne poreske politike nužna je harmonizacija ovih lista. Postojanje različitih koncepata djelatnosti od javnog interesa, u zavisnosti da li je donator pravno ili fizičko lice-poreski obveznik, nije utemeljena.

Za kraj marta 2017.godine predviđeni su sastanci sa Radovanom Viškovićem, predsjednikom Kluba poslanika SNSD i Spomenkom Stevanović, predsjednicom Kluba poslanika DNS od kojih se takođe očekuje podrška za pomenutu inicijativu.