petak, 24. januar 2020.

CPCD na Regionalnom forumu civilnog društva u Skoplju


Tehnička podrška za organizacije civilnog društva - TACSO 3

U Skoplju je 22 – 23.1.2020. održan prvi Regionalni forum, u okviru novog TACSO 3 programa. Okupili su se predstavnici civilnog društva i vlasti, kao i donatora, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Srbije, Turske i Kosova. Ovom prilikom je pezentiran objedinjeni izvještaj „Ocjena stanja poticajnog okruženja i kapaciteta civilnog društva u skladu sa Smjernicama (Guidelines) za EU podršku civilnom društvu u zemljama Zapadnog Balkana i Turske od 2014. – 2020.“  Učesnici su imali priliku da kroz radne grupe dopune ili sugerišu dodatne korekcije na izvještaj u cilju što svrsishodnijeg planiranja podrške u narednom periodu. Omir Tufo, predstavnik Centra za promociju civilnog društva je bio jedan od istraživača, kreatora dijela izvještaja koji se odnosi na Bi. Sa učesnicima je diskutovao o validnosti predstavljenih podataka i mogućnostima za unapređenje izvještaja kako bi bio što objektivniji, svrsishodniji i tačniji.

Učesnici i učesnice su posebnu pažnju posvetili diskusiji o procesu usaglašavanja Zakona o udruženjima i fondacijama na nivou entiteta koji još uvijek nije završen sa svim reperkusijama koje takva situacija donosi, zatim pitanju validnosti spiska registrovanih organizacija i načinom uklanjanja sa spiska onih organizacija koje su neaktivne. Zaključak je bio da se civilno društvo mora posvetiti ciljevima a ne okretati svojoj održivosti kao glavnoj svrsi postojanja.

 

Tokom Foruma učesnici su bili u prilici da saslušaju i prezentacije te postave pitanja o aktuelnostima vezanim za pripremu programa IPA III i razvoju Civil Society Facility - CSF poslije 2020.

Posebna pažnja je posvećena pitanju stečenih iskustva u primjeni Smjernica EU u periodu 2014. – 2020. te je kroz radne grupe, okupljene oko tri ključne oblasti samih Smjernica – poticajno okruženje; odnos između civilnog društva i vlasti; kapaciteti organizacija civilnog društva; - dodatno prodiskutovana svaka od ovih oblasti i formulisani prijedlozi za poboljšanja.

 

#CPCDba #civilnodrustvo #dijalog #stanjeUCivilnomdrustvu #izvjestajBiH