četvrtak, 16. mart 2017.

ČAROBNI SVIJET NAUKE


U odličnoj atmosferi u prostorijama SMART Resursnog centra održane su tri edukacije za ljubitelje nauke: „Izrada maturskog/seminarskog/diplomskog rada“, „Kako napisati i uspješno objaviti naučni rad“ i „Statistička obrada podataka“.

Obzirom da su ove edukacije međusobno povezane, učesnici su imali priliku da dobiju kompletan uvid u pisanju i objavljivanju stručnih radova, naučnih radova, kao i sa osnovnim računicama koje su sastavni dio svakog stručnog i naučnog rada. Polaznici su se upoznali sa osnovnom metodologijom, tehnikom i elementima stručnih radova, kategorizacijom članaka kao i sa znanstvenim stilom. Stručni i naučni radovi u sebi imaju koncipiranu i statističku obradu podataka, te su polaznici na ovom treningu mogli da nauče osnovne računice koje podrazumijevaju deskriptivnu statistiku, a ujedno su se upoznali i sa najčešće korištenim testovima, a to su Studentov T-test i Hi-kvadratni test. Kroz praktične primjere i zadatke učesnici su dobili jasan uvid za koncipiranje svojih radova, koji će im koristiti i u budućnosti.

Ono što je bilo drugačije i inovativno na ovim edukacijama je što smo omogućili i online praćenje edukacija. Za edukacije koje podrazumijevaju odlazak na predavanje i fizičko prisustvo, još uvijek se odlučuje velika većina onih koji žele da steknu neko neformalno obrazovanje. Najveća prednost ovakvih edukacija je praćenje predavanja u malim grupama, u radnoj atmosferi koja podstiče učenje. Pritom, iskustva koja predavači prenose uživo u komunikaciji s učesnicima znatno olakšavaju čitav proces učenja. Međutim, u današnje vrijeme se sve više susrećemo sa online edukacijama. Zahvaljujući online edukacijama učesnike ne ograničava geografski položaj i vrijeme u kom će slušati predavanje. Upravo iz tog razloga u SMART Resursnom centru omogućili smo online praćenje predavanja upravo onim učesnicima koji nisu mogli da fizički prisustvuju u našim prostorijama.

 „Na osnovu prijedloga naših učesnika koji su prisustvovali na edukaciji, planiramo da uvedemo online predavanja i za ubuduće. Za praćenje online edukacije dovoljno je pristupiti računaru, mobitelu ili tabletu (uz pripadajuću besplatnu aplikaciju) s internetskom vezom. Na taj način ćemo omogućiti polaznicima da prate edukacije s kojeg god mjesta požele, iz svog toplog doma ili čak s posla“, izjavila je naša trenerica Nađa Zubčević.

Neki od komentara naših učesnika su bili:  „Ove edukacije su mi bile jako korisne zato što trenutno pišem svoj zavšni diplomski rad, a na fakultetu nismo imali priliku da se bolje upoznamo sa tim kako se pišu stručni radovi i na šta treba da obratimo pažnju. Planiram da pišem naučni rad te mi je ovaj trening pomogao da dobijem jednu kompletnu sliku o tome kako ću napisati i uspješno objaviti svoj rad. Ovu edukaciju, zbog nemogućnosti da fizički prisustvujem sam pratila online, što mi je dodatno pomoglo jer nisam trošila vrijeme na dolazak.“

„Uvijek me bilo strah statistike, ali poslije ovog treninga zasigurno sada znam da sama uradim cijelu deskriptivnu statistiku kao i T-test i Hi-hvadratni test“, istakla je učesnica edukacije „Statistička obrada podataka“.

Edukacija će vas pratiti kroz životni i poslovni vijek, bilo da je riječ o formalnom ili neformalnom obliku, a naš cilj je zajednički, usvajanje znanja i usavršavanja vještina, jer niko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna.